Lektör

Lektören är den första personen du kommer i kontakt med på förlaget när man bestämt att inleda en utgivning, och den som utvärderar om ditt manus är värt att satsa på – oavsett om det är du eller förlaget som ska investera i utgivningen.

Lektörens uppgift är att läsa manuset och ge dig ett omdöme vad gäller den övergripande storyn, sättet du gestaltar personer på, handling, tempo, struktur och liknande saker. Lektören lämnar sitt omdöme dels i form av en rapport, som brukar vara på 2-3 A4-sidor, och dels i form av kommentarer inne i manuset. Lektören brukar också ange styrkor och svagheter med både manuset och ditt författande.

Lektörens omdöme ligger både till grund för huruvida förlaget är villigt att ge ut boken, och är ett ovärderligt verktyg för författaren för att förbättra sitt manus.

Som författare kan det ibland vara tufft att få tillbaka ett lektörsomdöme, men det är viktigt att komma ihåg att denne läser manuset utifrån marknadens perspektiv. Som författare sitter man ofta i en skrivbubbla och då ter sig allt man skriver som lysande, men genom lektörens arbete får man den första objektiva responsen på sitt material. Och i detta skede har man möjlighet att göra förändringar, något som inte går när boken väl är tryckt och ligger ute i handeln. Då är det för sent.

Vi skulle älska att jobba med dig. Känner du samma sak? Hör av dig till oss!