Etiska riktlinjer

Whip Media strävar efter att ge ut högkvalitativa böcker som tillför ett positivt värde i samhället.

Uppdaterat: 2020-11-27

Vi har fått ett förtroende av våra kunder och läsare som vi är väldigt stolta över och måna om att vårda. Därför vill vi inte vara delaktiga i projekt där våra etiska och moraliska grunder kan ifrågasättas. Som ett led i detta har vi tagit fram etiska riktlinjer som förtydligar vårt ställningstagande och som vi lutar oss mot vid bedömning av manus och samarbeten.

.

Etiska riktlinjer:

  1. Verket ska ha ett budskap som tillför ett positivt värde i samhället.
  2. Verket ska inte ha ett budskap som innefattar eller tangerar rasism, sexism, homofobi eller religiös/politisk extremism.
  3. Verkat ska inte vara nedlåtande mot enskilda individer eller grupper av individer.
  4. Verket ska inte ha ett budskap som kan upplevas som hatiskt eller uppviglande.
  5. Verket ska inte ha ett budskap som baseras på förutfattade meningar eller konspirationsteorier.

.

Våra etiska riktlinjer förhindrar inte att verk får beröra känsliga ämnen, eller frågor av ovanstående karaktär. Det handlar däremot om vad verkets budskap är, dvs vad författaren/författarna vill förmedla med det de skriver. Om budskapet är av sådan karaktär att det bryter mot riktlinjerna kommer vi utan undantag att refusera manuset, eller avbryta utgivningen om detta skulle uppdagas först senare i processen.

Genom våra etiska riktlinjer hoppas vi göra det enklare för oss och våra kunder/samarbetspartners att hitta en positiv väg framåt.

.

Om du har några frågor kring detta är du välkommen att kontakta:
Anders Nyman, +46 708 74 18 37, anders@whipmedia.se

.

.

Vi skulle älska att jobba med dig. Känner du samma sak? Hör av dig till oss!