Tjänster och priser avseende utgivning

Ge ut din bok genom Whip Media

Whip Media erbjuder i första hand två olika typer av utgivning – hybrid och partner – för att på bästa möjliga sätt anpassa oss till dina önskemål.

1. Hybridutgivning:

Författaren bekostar hela sin utgivning själv och erhåller därefter 80% av förlagets nettointäkt för boken. 20% avgår för att täcka lager, löpande administrationen (bl a rapportering av royalty) samt ge ett bidrag till förlagets gemensamma marknadsföringsaktiviteter.

Hybridutgivningen ger författaren den största förtjänstmöjligheten.

FAQ om hybridutgivning »

Skicka offertunderlag »

Varför ska man bekosta sin egen utgivning? »

Vi har tidigare erbjudit även traditionella avtal eller partneravtal. Under det senaste året har vi dock sett en markant ökning av antalet förfrågningar kring hybridutgivningar. Detta har lett oss till ett beslut om att endast erbjuda denna utgivningsform under en period framöver. Vi hinner helt enkelt inte med att genomföra egna projekt. Beslutet gäller fr o m 1 augusti 2022.

Om du har ett manus som du vill få utgivet traditionellt eller via ett partneravtal rekommenderar vi därför att du kontaktar andra förlag istället.

När trycket har minskat kommer vi att informera om detta, men vi bedömer att vi kommer att hålla denna linje under i alla fall de kommande 2 åren. Sedan får vi se hur det utvecklar sig.

2. Partnerutgivning:

Författaren och Whip Media delar på kostnaderna för utgivningen och således även på intäkterna vid försäljning. Fördelningen är i samtliga fall 50/50, både på kostnadssidan och för framtida intäkter.

OBS! Partnerutgivning erbjuds inte i nuläget

3. Traditionell utgivning:

Whip Media ger även ut böcker enligt den traditionella modellen, där förlaget står för hela kostnaden för utgivningen och författaren får en royalty för varje såld bok. Royaltyn varierar beroende på bokens art och omfång, och ligger vanligtvis mellan 18-32%.

OBS! Traditionell utgivning erbjuds inte i nuläget

Vilken modell som passar dig och din bok bäst får du själv fundera på. Kontakta oss gärna för att diskutera de olika modellerna, och lära dig mer om hur utgivningen går till i praktiken.

Vid all utgivning ställer Whip Media redaktionella krav på böckerna, och de måste genomgå lektörsläsning innan de kan bli föremål för utgivning.

Om du har skrivit ett manus och vill få det utgivet, hör av dig.

Utgivningens olika delar

Projektområden

Våra utgivningar baseras på fyra olika projektområden.

 1. Projektledning
 2. Textbearbetning – lektör, redaktör, korrektur
 3. Produktion – sättning, omslag, uppläsning, PR-material mm
 4. Distribution – utgivning och försäljning
Projektledning

Vid en utgivning ansvarar vi för att hålla ihop projektet och se till att beställda tjänster utförs, på rätt sätt och i rätt tid. Detaljerna kring tjänsterna vi erbjuder kan du läsa om på sidan för produktion. Vad gäller projektledning debiteras följande vid en utgivning.

 • Grundpris: 5 500 kr / titel

Kostnaden för projektledning innefattar samtidig utgivning av upp till tre format av en bok. De ”format” vi avser är tryck, ljudbok och e-bok.

Kostnaden minskar inte om man bara väljer ett eller två format.

PR / marknadsföring

PR och marknadsföring är viktigt för att en bok ska nå sina läsare. Vi kan erbjuda en rad tjänster som tillägg till författarens egna insatser.

OBS! Dessa tjänster erbjuds endast för böcker som ges ut via oss, och detta är av praktiska och tekniska skäl.

.

PR-konsult:

 • Genomläsning av bok
 • Research av författarens bakgrund
 • Omvärldsbevakning
 • Strategibygge
 • Framtagande av pressmeddelande och pitchar
 • Utksick av pressmeddelande via Gul PR:s betalda pressrum (alt. förlagets, om så önskas)
 • Kontakt med och bearbetning av journalister
 • Presskontakt, där de sköter kontakt mellan journalist och författare
 • Löpande uppdatering av mediegenomslag
 • Lista influencers och profiler, ta fram adresser för utskick
 • Underlag för recensionsutskick (vilka som bör få bok, samt adresser)

Exempel på övriga PR-insatser:

 • Författande och utskick av pressrelease
 • Lokal bokhandelskontakt för information och bokning av signeringar.
 • Utskick av recensionsböcker
 • Författarintervju (fri användning + publicering på whipmedia.se och sociala medier)

.

Exempel på övriga marknadsföringsinsatser:

 • Inlägg i förlagets sociala medier (Facebook, Instagram)
 • Förköpskampanj i webbshopen
 • Personligt deltagande på bokmässan (ej resor och logi).
 • Smakprov – tjänst för förhandsvisning av boken
 • 3D-bilder
 • Redaktionella annonser och författarporträtt på boktugg.se
 • Annonsering i sociala medier
Enskilda tjänster inom PR/MF

Flera av våra tjänster är enskilt prissatta:

Pressrelease: 1 800 kr

Bokhandelskontakt: 1 250 kr

Smakprov: 750 kr

3D-bild: 750 kr / motiv

Författarintervju: 2 500 kr

Bokmässan: 1 650 kr

Distribution

Vill du ha hjälp med distributionen av ett befintligt verk?

Whip Media kan i vissa fall erbjuda distribution och lagerhållning av enstaka titlar eller serier i de fall du inte har möjlighet eller vill skaffa dig en egen infrastruktur för detta.

Det kan gälla både tryckta böcker, som då hanteras via vårt avtal med Förlagssystem, eller digitala utgåvor som antingen kan gå via Axiell Media och/eller Storytel. Vi kan inte bryta ut enstaka säljkanaler inom Axiell Medias utbud, såsom BookBeat eller Nextory.

Mejla oss om du är intresserad.

 • Grundpris: 3 500 kr / titel
 • Per ytterligare format: 500 kr
 • Lager: 100 kr/mån. Faktureras årsvis i förskott.
 • Löpande: 20% på nettointäkterna.

Vid den här typen av lösning framgår Whip Media som utgivare av verket.

Distribution kan endast tillhandahållas för verk som följer våra etiska riktlinjer och blivit godkända av oss.

Avtalet löper med 3 månader uppsägning.

Processen

Vid utgivning följer vi en fastställd arbetsprocess som har som syfte att kvalitetssäkra både innehåll och utformning. I enkla steg kan den beskrivas så här:

Textbearbetning

 1. Manusinlämning
 2. Lektörsbedömning
 3. Avtal upprättas
 4. Författarredigering
 5. Redaktörsbearbetning
 6. Författarredigering
 7. Färdigt manus

Därefter går processen vidare i ett eller fler av följande steg, beroende på vilken plattform man väljer att publicera boken.

Vid tryckt bok:

 1. Sättning
 2. Omslag
 3. Korrektur
 4. Provtryck (vid PoD)
 5. Tryck
 6. Utgivning

Vid ljudbok:

 1. Inläsning
 2. Redigering
 3. Korrektur
 4. Omslag
 5. Utgivning

Vid e-bok:

 1. Sättning
 2. Korrektur
 3. Omslag
 4. E-bokskonvertering
 5. Utgivning

Våra kunder

Vi har en lång rad kunder som anlitat oss för allt från att ta fram en EAN-kod för ISBN-nummer till att projektleda en hel utgivning. Bland kunderna märks både uppstickande förlag som Everlasting Publisher och Ordberoende Förlag, läsvärda egenutgivare som Nils-Petter Löf och Cathy Catarina Söderqvist, och samarbetspartners såsom Spökskriva och Eloso.

Till detta kommer en rad författare som tillsammans med oss har gett ut novellsamlingar som exempelvis Bakom Masken, SteampunkSagor och På denna grund.

Vi skulle älska att jobba med dig. Känner du samma sak? Hör av dig till oss!