Manus

Har du ett manus du vill skicka in?

Innan du skickar in ditt manus till oss ber vi dig att noga läsa igenom följande punkter.

Observera också att vi inte tar emot obeställda manus för traditionell utgivning.

1. Vilken utgivningsmodell?

När du skickar ditt manus till oss, var tydlig med vilken utgivningsmodell du är intresserad av: Hybridutgivning eller Partnerutgivning. Om detta inte framgår i ditt mejl kommer vår första respons bli att fråga det, eftersom alla diskussioner bygger på detta. Om du bara kan tänka dig den ena eller andra modellen, var ärlig och skriv det för att undvika senare komplikationer.

OBS! Fram till 2024 kommer vi bara ta emot förfrågningar som rör hybridutgivning, eftersom vår kvot för traditionell utgivning och partnerutgivning redan är fylld.

2. Lektörsläst?

Vi lektörsläser inga manus innan vi beslutar oss för att gå vidare med en utgivning. Istället baserar vi våra initiala beslut på pitchen. Detta gäller oavsett om du är intresserad av hybrid- eller partnerutgivning. Om du redan har ett lektörsutlåtande på ditt manus är det därför bra om du skickar med det eftersom det kan påskynda processen.

3. Vilken genre passar ditt manus?

Vi ger ut väldigt många genrer, och har ingen speciell inriktning som andra förlag kan ha, men vissa genrer är vi bättre på än andra. Titta därför gärna på de böcker vi redan har gett ut för att få en uppfattning om huruvida din bok passar hos oss. Har du skrivit en diktsamling eller ett historiskt epos finns det troligen andra förlag som är bättre för dig.

4. Mejla in ditt manus

Mejla oss ditt manus, helst i wordformat om du har det, alternativt som PDF om du inte har något annat. Bifoga filen i mejlet och skriv  en kortare presentation/synopsis i mejlet. Undvik även avancerad formatering av texten i manus. Det ska inte vara layoutat redan, utan så rent som möjligt. Skicka inte pappers-manus.

Vi skulle älska att jobba med dig. Känner du samma sak? Hör av dig till oss!