Korrektur

Rutiner för att hantera korrektur på olika typer av arbeten.

Sättning

Efter godkännande av sättningens formspråk får kunden ett (1) korrektur. Denna PDF ska gås igenom grundligt, och alla eventuella fel* markeras och noteras i enlighet med vår Korrektur-guide. Efter justering av oss skickas ett slutkorr för godkännande innan tryck. Tillkommande korrekturvändor utöver detta debiteras med löpande räkning** enligt kundens gällande avtal. Är slutkorret godkänt överlämnar vi ansvaret för eventuella kvarvarande fel som upptäcks vid ett senare tillfälle till beställaren.

*) Fel av redaktionell karaktär kan, om de bedöms som omfattande, debiteras extra för.
**) Skulle felen bero på oss debiteras givetvis inget extra.

Omslag

I offerten framgår det hur många skisser som ingår innan kunden når den punkt vi kallar första korrektur. Denna PDF ska gås igenom grundligt, och alla eventuella fel* markeras och noteras i enlighet med vår Korrektur-guide. Efter justering av oss skickas ett slutkorr för godkännande innan tryck. Tillkommande korrekturvändor utöver detta debiteras med löpande räkning** enligt kundens gällande avtal. Är slutkorret godkänt överlämnar vi ansvaret för eventuella kvarvarande fel som upptäcks vid ett senare tillfälle till beställaren.

*) Fel av redaktionell karaktär kan, om de bedöms som omfattande, debiteras extra för.
**) Skulle felen bero på oss debiteras givetvis inget extra.

Vi skulle älska att jobba med dig. Känner du samma sak? Hör av dig till oss!