Korrektur

Jakten på alla småfel

Den kanske viktigaste processen under produktionen av en bok är korrekturläsningen. Det går inte att slarva med den, eftersom detta får direkta effekter på bokens försäljning och författarens och förlagets goda rykte.

Vi arbetar med professionella korrekturläsare som alla har många års erfarenheter av att nagelfara texter i jakten på fel. Korrekturläsaren tittar givetvis på uppenbara saker som stavfel och felplacerade kommatecken mm, men identifierar även djupare problem som inkonsekvenser (att en karaktärs namn inte stavas lika överallt t ex eller att färgen på en bil varierar genom boken.

Korrekturet är därför det slutliga verktyget för att höja kvaliteten på en bok innan utgivning.

Det går aldrig att identifiera alla fel i en bok, trots flera genomläsningar av både redaktör och korrekturläsare, samt sättare, kan det fortfarande smyga sig in ett eller annat fel. Detta är alltid olyckligt, men tyvärr omöjligt att undvika. Men genom att ha en korrekturläst bok kan författaren och förlaget känna sig trygg med att språket och presentationen är så bra det bara är möjligt.

Rutiner

Så här hanteras korrektur på olika typer av arbeten.

Sättning

Efter godkännande av sättningens formspråk får kunden ett (1) korrektur. Denna PDF ska gås igenom grundligt, och alla eventuella fel* markeras och noteras i enlighet med vår Korrektur-guide. Efter justering av oss skickas ett slutkorr för godkännande innan tryck. Tillkommande korrekturvändor utöver detta debiteras med löpande räkning** enligt kundens gällande avtal. Är slutkorret godkänt överlämnar vi ansvaret för eventuella kvarvarande fel som upptäcks vid ett senare tillfälle till beställaren.

*) Fel av redaktionell karaktär kan, om de bedöms som omfattande, debiteras extra för.
**) Skulle felen bero på oss debiteras givetvis inget extra.

Omslag

I offerten framgår det hur många skisser som ingår innan kunden når den punkt vi kallar första korrektur. Denna PDF ska gås igenom grundligt, och alla eventuella fel* markeras och noteras i enlighet med vår Korrektur-guide. Efter justering av oss skickas ett slutkorr för godkännande innan tryck. Tillkommande korrekturvändor utöver detta debiteras med löpande räkning** enligt kundens gällande avtal. Är slutkorret godkänt överlämnar vi ansvaret för eventuella kvarvarande fel som upptäcks vid ett senare tillfälle till beställaren.

*) Fel av redaktionell karaktär kan, om de bedöms som omfattande, debiteras extra för.
**) Skulle felen bero på oss debiteras givetvis inget extra.

Vi skulle älska att jobba med dig. Känner du samma sak? Hör av dig till oss!