Nettointäkt

Nettointäkt är ett begrepp som ofta används och den definieras på följande vis:

Den ersättning som förlaget erhåller från distributörer och/eller annan försäljning av ett verk.

.

Exempel 1:

När en bok säljs via näthandeln så betalar de f-pris för att köpa in boken, låt oss säga 100 kr.

På detta belopp drar distributören 20% för sitt arbete med att skicka ut boken.

Den ersättning som förlaget erhåller för den sålda boken blir således 80 kr (100 – 20), och det är detta som kallas nettointäkt.

.

Exempel 2:

Om en bok säljs på en mässa eller via förlagets egen webshop är nettointäkten högre eftersom man gör en försäljning direkt mot kund, utan någon återförsäljare som mellanhand.

Samma bok som ovan säljs alltså direkt till kund för t ex 160 kr. Från detta dras först och främst moms 9 kr (6%) och sedan kostander för frakten 42 kr. Kvar blir i detta fall 109 kr som utgör nettointäkten.

.

Man kan likna nettointäkten vid innehållet i en virtuell kassakista, där alla intäkter som förlaget får in vid försäljning av en bok placeras. När man sedan fördelar intäkterna, vilket görs beroende på vilket avtal man har kring boken, är det dessa pengar man fördelar.

Vi skulle älska att jobba med dig. Känner du samma sak? Hör av dig till oss!