Intäktsfördelning

Vid försäljning av en bok ska den totala intäkten fördelas mellan några olika aktörer som bidragit till att möjliggöra försäljningen. Detta varierar givetvis med vilket upplägg på boken man har, men om man tittar på Whip Medias hybridmodell fungerar det ungefär som enligt nedan (och i grafen till höger):

.

  • Kundens pris: 150 kr inkl moms.
  • Staten: 9 kr i moms
  • Näthandeln: 41 kr (betalar 100 kr i f-pris)
  • Distributören: 20 kr
  • Förlaget: 16 kr
  • Författaren: 64 kr
  • Staten: 32 kr i skatt och egenavgifter.

..

Fördelning vid olika avtal (förenklat)

När man fördelar intäkter vid försäljning av en bok är det alltså bara nettointäkterna som fördelas mellan förlaget och författaren.

Vid hybridutgivning är fördelningen: Författaren 80%, Förlaget 20%

Vid partnerutgivning är fördelningen: Författaren 50%, Förlaget 50%

Vid traditionell utgivning är fördelningen: Författaren 20% Förlaget 50%

.

Avvikelser i detalj från ovanstående kan förekomma och regleras alltid i avtalet mellan förlag och författare. Ovanstående syftar bara till att ge en schematisk jämförelse mellan våra olika utgivningsmodeller.

intaktsfordelning

Vi skulle älska att jobba med dig. Känner du samma sak? Hör av dig till oss!