Hybridutgivning

Hybridutgivning innebär i korthet att författaren gör den finansiella investeringen i boken men tar hjälp av förlaget för en mer lyckad utgivning. Man kan ju lätt få uppfattningen att hybridutgivning och egenutgivning är samma sak. Det finns viss likheter men hybridutgivningen ger dig en rad fördelar som vi tittar närmare på här nedan.

  1. Ger du ut boken under ett hybridavtal slipper du skaffa alla de avtal som annars krävs med flera av branschens aktörer. De avtalen har hybridförlaget redan i sin verksamhet och kan enkelt applicera på din bok också. Kostnaden för avtalen, i de fall det finns sådana, behöver du som författare inte ta eftersom de ligger som overhead hos förlaget i deras verksamhet.
  2. Ger du ut boken via ett hybridförlag blir boken kvalitetssäkrad. Det gäller både inlagan, som går genom både lektör och redaktör innan den är redo för sättning, och den grafiska produktionen med sättning och omslagsdesign. Det sträcker sig faktiskt även vidare till trycket där förlagets kompetens och erfarenhet ger ett bättre tryckresultat genom att man beställer ett tryck som är optimalt för boken. OBS! Alla hybridförlag ställer tyvärr inte kvalitetskrav, var noga med att du anlitar ett som gör det, annars tappar du en av de främsta fördelarna med denna utgivningsmodell.
  3. Författaren och boken har ett förlag i ryggen. Detta skickar tydliga signaler till branschen att boken håller en kvalitetsnivå som de är vana vid och att de kan lita på distributionsledet vad gäller leveranser. Det sista är speciellt viktigt för de större handlarna. Det ger med andra ord handlarna en trygghet.
  4. Utöver ovanstående har hybridförlaget i egenskap av större aktör ofta bättre inköpspriser hos leverantörer än vad en egenutgivare kan få. Detta stämmer ju inte alltid såklart, men det är mer regel än undantag. Den totala kostnaden för att framställa boken genom ett hybridförlag kan alltså bli lägre än om man hade gjort det själv.

Som hybridutgivare erhåller du mellan 80-90% av nettointäkten beroende på förlag och avtal. Förlaget tar alltså en del av kakan för löpande administration, vilket innefattar saker som rapportering av försäljning, uppdateringar av data hos distributörerna och bevakning av lagret så att nya böcker kan beställas i tid. Den ovan nämnda infrastrukturen med leverantörsavtal etc ingår också som en del i detta.

Som hybridutgivare får du alltså 10-20% lägre intäkt på varje såld bok, jämfört med en egenutgivare. I gengäld är chanserna för att boken ska sälja mer större, eftersom ett etablerat förlag kan erbjuda fördelar ur ett marknadsföringsperspektiv. T ex kan boken bli en del av förlagets gemensamma annonsering och profilering. Boken säljs in till bokhandelns centrala inköp tillsammans med förlagets övriga böcker. Boken profileras på bokmässorsom förlaget ställer ut på. Etcetera.

Det man förlorar i procent på att ge ut sin bok via ett hybridförlag, vinner man ofta på att boken säljer fler exemplar. Det är alltså ofta en bättre affär sett ur det stora perspektivet. Det är ju bättre att tjäna 80% på 1000 sålda böcker, än 100% på 500 böcker.

Så när när du ska ge ut din bok, och valet står mellan att bli egenutgivare eller att anlita ett hybridförlag så är valet rätt enkelt. Fördelarna med ett hybridförlag är många och du får en bok som blir tagen mer på allvar än den hade blivit som egenutgiven. Skulle du trots detta ändå välja egenutgivning som din modell, gör dig själv och din bok en stor tjänst och hyr in kompetens du inte själv besitter. Du får nämligen bara en chans att visa upp din bok. Uppfattas den som kvalitativt dålig så är det väldigt svårt att hämta sig, och du blir väldigt snart förknippad med dålig kvalitet.

Vi skulle älska att jobba med dig. Känner du samma sak? Hör av dig till oss!