Sättning

Sättning är en term som beskriver arbetet med att ta fram bokens inlaga, dvs sidorna mellan pärmarna – det du läser helt enkelt. Ordet kommer från ”typsättning”, dvs när man i gamla tryckpressar placerade ut blybokstäver i ramar för att skapa ord, rader, stycken etc, innan man sedan tryckte. Idag görs ju arbetet digitalt i exempelvis InDesign, men principen är egentligen densamma, även om arbetet idag går lite fortare …

Allt arbete med att ordna texten inne i en bok kallas alltså sättning. Det är en process som tar olika lång tid beroende på hur omfattande verket är, hur bra underlaget är och hur noga författaren eller redaktören varit med att skapa Word-filen som används som underlag.

Efter att formgivaren har ”hällt in” texten från word-dokumentet, ser han till att all text får rätt typsnitt, storlek och radavstånd och att det justeras på rätt sätt i förhållande till sidans mått. Ofta används mallar till detta. Man kontrollerar även att rätt språkliga inställningar applicerats så att exempelvis avstavningar blir korrekta.

Resultatet av sättningen är en PDF-fil på hela inlagan som först går iväg på korrektur och sedan, efter eventuella justeringar, vidare till tryckeriet.

Vi skulle älska att jobba med dig. Känner du samma sak? Hör av dig till oss!