BTJ

BTJ (f.d. Bibliotekstjänst) är, enkelt beskrivet, ett företag som levererar böcker till biblioteken.

De gör mycket annat också, men ur vårt perspektiv är detta deras främsta funktion. De erbjuder recensioner av nyutkomna titlar som de sedan publicerar i en katalog som går ut till samtliga bibliotek i Sverige, och denna ligger som underlag för bibliotekens inköp av titlar.

Det är av stor betydelse att böcker får bra betyg av BTJ:s lektörer, eftersom detta i de flesta fall leder till stora inköp från biblioteken. Det kan röra sig om flera hundra exemplar på ett bräde.

Tyvärr håller BTJ en tveksam kvalitet på sin förlagsorienterade kundtjänst och är av många förlag ansedda som ett nödvändigt ont. Det är inte sällan som böcker bedöms av lektörer som inte förstår genren eller som av andra skäl lämnar orättvisa eller rent av felaktiga bedömningar. Man kan inte heller överklaga ett fastställt omdöme från BTJ, om det inte finns synnerliga skäl.

Samtliga böcker Whip Media ger ut skickas till BTJ för omdöme, och nära nog samtliga dessa blir lästa.

Vi skulle älska att jobba med dig. Känner du samma sak? Hör av dig till oss!