Referenser till Vägen framåt till ett friskare liv efter covid-19

För att du ska slippa skriva av långa URL:er från den tryckta boken presenterar vi här referenslistan från ”Vägen framåt till ett friskare liv efter covid-19” av Pia Lerigon.

Behöver vi tillskott av vitaminer och mineraler?
Fysiolabbet, 17 maj 2020.
http://www.fysiolabbet.se/om-tillskott

Borgskalan
Wikipedia, 14 juni 2020.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Borgskalan

Cell-medierad immunitet
Wikipedia, 30 maj 2020.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cell-medierad_immunitet

Coronavirus
Wikipedia, 14 maj 2020.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Coronavirus

Covid Symtom Study
Lunds universitet i samarbete med King’s College London och Zoe Global LTD, 16 maj 2020.
https://www.covid19app.lu.se/om-studien

Det här är högintensiv intervallträning (HIIT)
Svensktkosttillskott.se, 22 juni 2020.
https://www.svensktkosttillskott.se/det-har-ar-hogintensiv-intervalltraning-hiit

Goda råd från dietisten
Allt om IBD, 6 juni 2020.

Goda råd från dietisten

Humoral immunitet
Wikipedia, 30 maj 2020.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Humoral_immunitet

Här reder vi ut hur alkoholkonsumtion påverkar dig, din kropp och risken att drabbas av covid-19
IQ, 6 juni 2020.
https://www.iq.se/gor-skillnad/tema/alkohol-och-covid-19/

Högt blodtryck
1177 Vårdguiden, 14 juni 2020.
https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/hjarta-och-blodkarl/blodtryck/hogt-blodtryck/

Influensa A virus subtype H1N1
Wikipedia, 14 maj 2020.
https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_A_virus_subtype_H1N1

Ingen fastställd koppling mellan ACE-läkemedel och försämrad prognos vid covid-19
Läkemedelsverket, 23 mars 2020.
https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/ingen-faststalld-koppling-mellan-ace-lakemedel-och-forsamrad-prognos-vid-covid-19

Kan man träna fast man är lite sjuk?
1177 Vårdguiden, 4 juni 2020.
https://www.1177.se/Stockholm/fragor–svar/nationellt/liv–halsa/kan-man-trana-fast-man-ar-lite-sjuk/

Lean production
Wikipedia, 15 augusti 2020.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lean_production

Magnesium och D-vitamin – så samverkar de
Super Synbiotics, 6 juni 2020.
https://supersynbiotics.se/maghalsa/kost/magnesium-och-d-vitamin-en-viktig-kombo/

MERS-coronavirus (2012-2015)
Folkhälsomyndigheten, 14 maj 2020.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/utbrottsarkiv/mers-cov/

Novus Coronastatus
Novus, 14 maj 2020.
https://novus.se/novus-coronastatus/

Träna när man är sjuk?
Läkare svarar, Deffa.nu, 4 juni 2020.

Träna när man är sjuk? Läkare svarar

Vad är stress och vad händer i kroppen när vi stressar?
Hjärnfonden, 11 december 2017.
https://www.hjarnfonden.se/2017/12/vad-ar-stress-och-vad-hander-i-kroppen-nar-vistressar/

Vanliga tecken på att du bör äta mer zink
Alpha Plus, 6 juni 2020.
https://alpha-plus.se/inspiration/vanliga-tecken-pa-att-du-behover-ata-mer-zink

Vilka är symtomen på covid-19?
Folkhälsomyndigheten, 10 juni 2020.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Vitamin D3 och magnesium
Holistic, 4 juni 2020.

Vitamin D3 och magnesium

Vitaminbrist; märkliga tecken du bör uppmärksamma
Steg för hälsa, 4 juni 2020.
https://stegforhalsa.se/markliga-tecken-pa-vitaminbrist/

Zink, Livsmedelsverket
22 augusti 2020.
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/salt-och-mineraler1/zink

Vi skulle älska att jobba med dig. Känner du samma sak? Hör av dig till oss!