Nedtagning och nyutgivning

Nedtagning och nyutgivning

Vi blev i förrgår (23/11) uppmärksammade på att en bok vi nyligen släppt hade en titel som var väldigt snarlik en tidigare utgiven bok.

Det gäller Cathy Catarina Söderqvists ”Elefantkyrkogården : Agnes Amper, Del 1” där upphovsmannen till ”Elefantkyrkogården”, som gavs ut 2017 (Visto), tyckte att vi inte skött våra åtaganden gällande kontroll av titel innan utgivning.

Vi kan inte annat än att hålla med om att vi har brustit i detta avseende.

Vi agerade givetvis direkt och efter samtal med Cathy beslutade vi att plocka ner titeln, både som tryckt bok och som e-bok.

Juridiskt är frågor som rör titlar alltid en gråzon men vi kände inte att det var värt att stå på oss utan hellre ta tillfället i akt att få lära oss av detta och ge boken en ny titel och omslag.

Därför kommer vi att nylansera boken den 3 december med titeln ”Agnes Amper: Elefantkyrkogården eller livet?” med ISBN 9789189409767 för den tryckta utgåvan och 9789189409774 för e-boken.

Då den tryckta utgåvan var begränsad kommer vi att byta ut de existerande exemplaren på vårt lager med ett identiskt antal av den nya utgåvan. Därmed behåller vi samma exklusivitet som tidigare. Bokens inlaga är samma i bägge utgåvorna.

Avslutningsvis vill vi tacka författaren till ”Elefantkyrkogården” för att han gjorde oss uppmärksam på problemet. Hastigheten med vilket ärendet kunde hanteras visar hur långt man kommer om man bara arbetar tillsammans.Vi skulle älska att jobba med dig. Känner du samma sak? Hör av dig till oss!