Kan jag få ekonomi i min utgivning?

Kan jag få ekonomi i min utgivning?

Att ge ut en bok kostar pengar, det är ingen hemlighet, men vad många författare som går i tanken att ge ut sin bok på egen hand frågar sig är om det över huvud taget går att få ekonomi i en utgivning med alla dessa kostnader. Låt oss därför ge ett praktiskt exempel och visa på hur du själv kan räkna ut om det kommer att gå runt.

För att kunna göra en kalkyl som denna så behövs det en del basfakta, dvs variabler som man sedan kan leka runt med. Vi behöver även bortse från en del faktorer eftersom detta skulle göra exemplen nedan alldeles för komplexa för att fylla sitt syfte. Bland dessa kan nämnas alla kostnader som uppstår utöver produktions- och utgivningskostnaden, t ex kostnader för marknadsföring och PR, mässdeltagande, porto, rabatter till återförsäljare mm.

För att din kalkyl ska vara helt rättvisande behöver du givetvis ha med dessa faktorer, om inte annat som en notering så att du inte glömmer dem, men för att förstå grundprincipen för hur man kan räkna fram om en utgivning kommer att bära sig eller inte behövs de inte.

I de exemplen som följer har jag ställt upp följande basfakta:

 • Investering: 70 000 kr
 • F-pris: 120 kr
 • Utpris: 170 kr
 • Upplaga: 1 000 ex
 • Distributionskostnad: 15% av f-pris
 • Intäktsfördelning enligt avtal: 80/20. Om vi utgår från ett av våra hybridavtal så tillfaller 80% av förlagets nettointäkter upphovspersonen.

Samtliga priser i denna artikel är exkl moms, så att vi inte behöver ta hänsyn till det också.

Olika intäktskällor

Det finns i grunden tre olika intäktskällor för en tryckt bok, om man ger ut den via ett hybridförlag. Ger man ut helt på egen hand försvinner ju de kostnader som är associerade med förlaget.

  1. Det första är vid köp via handeln (både online och i butik i förekommande fall). Detta är det vanligaste, men också den källa som ger lägst ersättning till upphovspersonen eftersom det är fler aktörer som ska vara med och dela på kakan. Representeras nedan av:
  2. Det andra är vid köp via förlagets webbutik, där endast förlagets del enligt avtal dras av. Representeras nedan av:
  3. Det tredje är vid köp direkt från upphovspersonen, via dennes hemsida eller på mässor och andra event. Representeras nedan av:

Utöver detta är det ju av vikt att påtala att vi nu bara tittar på den tryckta upplagan. Ger man ut sin bok som e-bok och/eller ljudbok tillkommer fler intäktskällor. Dessa kan du dock enkelt lägga till i din kalkyl enligt samma principer som nedanstående exempel.

Exempel 1

I detta exempel tittar vi på en tryckt roman som ska nå den svenska marknaden. Vi räknar med att hela upplagan säljs, vilket givetvis inte alltid är fallet, men det är målet.

 Om 50% av försäljningen av bokens första upplaga sker via handeln ger detta en intäkt på 40 800 kr.  (120 kr x 500 ex x 0,85 (distr) x 80%)
 Om 30% av upplagan säljs via förlagets webbshop ger denna kanal ett bidrag på 40 800 kr (170 kr x 300 ex x 80%)
 Om 20% av upplagan säljs direkt av upphovspersonen ger denna kanal 34 000 kr (170 kr x 200 ex x 100%)

Totalt ger den första upplagan på 1 000 ex en potentiell intäkt på 115 600 kr.
I vår basfakta angav vi att investering som författaren gjorde var på 70 000 kr, vilket i så fall skulle ge en vinst på 45 600 kr.

Exempel 2

I detta exempel ska vi titta på en annorlunda fördelning av intäkterna där majoriteten av försäljningen sker via nät- och bokhandeln.

 Handel 70%: 57 120 kr (120 x 700 ex x 0,85 (distr) x 80%)
 Webshop 20%: 27 200 kr (170 x 200 ex x 80%)
 Direkt 10%: 17 000 kr (170 x 100 ex x 100%)

Totalt skulle denna fördelning ge upphovspersonen 101 220 kr i intäkter, dvs något lägre än i första exemplet.
Vinsten för upphovspersonen skulle i detta fall bli 31 220 kr.

Exempel 3

I detta exempel ska titta på en fördelning av intäkterna för en upphovsperson som driver mycket egen försäljning genom t ex att denne är ute och föreläser eller på andra sätt har upparbetade försäljningskanaler.

 Handel 30%: 24 480 kr (120 x 300 ex x 0,85 (distr) x 80%)
 Webshop 10%: 13 600 kr (170 x 100 ex x 80%)
 Direkt 60%: 102 000 kr (170 x 600 ex x 100%)

Totalt skulle denna fördelning ge upphovspersonen ca 140 080 kr i intäkter, dvs betydligt högre än i första exemplet.
Vinsten i detta fall skulle blir ca 70 080 kr.

Intäkt: 115 600 kr

Vinst: 45 600 kr

Intäkt: 101 220 kr

Vinst: 31 220 kr

Intäkt: 140 080 kr

Vinst: 70 080 kr

Hur kan du få en bättre ekonomi?

Ett sätt att få en bättre ekonomi i en utgivning är ju att hålla nere kostnaderna och det kan göras på en rad olika sätt.

Man kan t ex välja att inte låta investeringen bli så stor. Det är ju en stor fördel om den totala kostnadsmassan som ska tjänas in är mindre. Dock kan detta få konsekvenser om det man skär ner på är kvalitetshöjande åtgärder eftersom boken då blir svårare att sälja, i alla fall på sikt. Man kan även titta på att trycka en mindre upplaga, vilket initialt ger en lägre kostnad, men dels har du då färre böcker att tjäna tillbaka dina pengar på, och dels blir kostnaden för att trycka böckerna högre, räknat per styck. Det är alltså ett sätt att bita sig själv i svansen, men kan i vissa fall vara den enda lösningen om man inte har de ekonomiska resurserna för att investera i ett tryck av en större upplaga. Men generellt sätt är lösning snarare den omvända, dvs att trycka fler exemplar så att man kan fördela kostnaderna på fler böcker och öka de potentiella intäktsmöjligheterna.

Ett annat sätt är givetvis att justera priserna som vi fastställde inledningsvis, dvs f-pris och utpris. Även detta kan på kort sikt ge en bättre kalkyl, men här finns också en risk att man biter sig i svansen om priset man vill ta för boken är högre än vad marknaden är beredd att betala. Det är viktigt att ha klart för sig att det faktiskt inte är du, förlaget eller återförsäljarna som sätter priset på din bok, utan det är i det långa perspektivet köparna. De bryr sig inte det minsta om att du t ex har valt en dyrare framställning än vanligt och accepterar sällan att du för den sakens skulle begär ett pris som ligger högre än de böcker du konkurrerar med. Se därför till att kolla vad andra böcker i samma genre kostar när du ställer upp din kalkyl.

Ett tredje sätt är att arbeta mycket mer på egen hand (med saker man behärskar) så att man slipper köpa in löpande tjänster för t ex PR och marknadsföring. Det finns givetvis moment som du inte kommer att kunna göra själv (var ärlig mot dig själv här) och de måste du köpa in. I det fallet kan det vara värt att ta in offerter från flera aktörer innan du bestämmer dig.

Sammanfattning

Beroende på hur stor din investering är, hur fördelningen mellan de olika intäktskanalerna ser ut för just din bok, vilket f-pris som sätts, och vad du tar för boken när du säljer den direkt mot kund blir den totala intäkten en variant av ovanstående exempel.

Så frågan om huruvida det går att få igen investeringen av en utgivning besvaras enklast med att det beror på en lång rad faktorer som var och en är obekanta innan utgivning.

Beställ Snabbguide till bokutgivning för att läsa mer om hur en utgivning går till och vad du bör tänka på.

Köp nu »Vi skulle älska att jobba med dig. Känner du samma sak? Hör av dig till oss!