Digital utgivning

Digital utgivning och distribution av e-böcker

Whip Media erbjuder produktion, utgivning och distribution av e-böcker för dig som snabbt och smidigt vill få ut din bok på marknaden.

E-böckerna ges ut under vårt imprint Whip Digital där vägen från manus till färdig bok har kortats ned avsevärt. Genom att förenkla och strömlinjeforma varje led i processen har vi kunnat ta fram ett koncept som inte innebär några kostnader för dig som författare. Läs mer om hur du går till väga i följande fyra enkla steg.

1. Förbered material

För att e-boken ska kunna ges ut behöver vissa krav vara uppfyllda:

Övergripande krav:

 • Manuset ska vara skrivet i Word, Open Office eller liknande programvara.
 • Manuset ska vara korrekturläst.
 • Manuset bör ha passerat redaktör även om detta inte är ett krav.

Tekniska krav:

 • Wordfilen ska innehålla så få formateringar som möjligt. Helst ser vi att allting är skrivet i samma typsnitt.
 • Blanka rader (mellan avsnitt mm) ska utgöra av två upprepade radmatningar.
 • Kapitel ska delas av med inlagda sidbrytningar.
 • Inledande indrag på stycken ska inte göras med tab eller blanksteg, utan genom att linjalen i word anpassas för detta.

OBS! Avvikelser från ovanstående kan leda till att det uppstår kostnader för hantering av materialet, så var noga med att Wordfilen följer de krav som ställs.

2. Godkänn villkoren

Whip Digital är en förenklad utgivningsform där du som författare bibehåller rättigheterna till verket och endast under pågående uppdrag överlåter utgivningsrättigheterna till Whip Media.

Vidare godkänner du följande villkor:

 • Utgivningen görs bara av romaner med löpande text.
 • Utgivningen avser endast e-bok (e-pub2).
 • Författaren garanterar att denne är ägare av rättigheterna till boken.
 • Kostnaderna för produktion av e-boken avses täckas av de löpande intäkterna, men om författaren väljer att säga upp avtalet inom 2 år blir denne skyldig att ersätta förlaget för de kostnader som varit*.
 • Det omslag som tas fram inom ramen för denna utgivningsform kan författaren inte ställa krav på. Önskas mer avancerat omslag kan den tjänsten köpas till separat.
 • De digitala filerna ägs av Whip Media och kan inte övertas av författaren vid uppsägning om inte särskild överenskommelse om detta har skett.
 • Förlaget ansvarar för att förse e-boken med ett unikt ISBN-nummer.
 • Förlaget ansvarar inte för att manuset har passerat redaktör eller är korrekturläst. Detta ansvar vilar helt på författaren.
 • Tjänster utöver vad som ingår ovan kan köpas till separat, t ex omslagsformgivning, korrekturläsning mm.
 • Författaren erhåller 60% av förlagets totala nettointäkter för e-boken, vilket redovisas kvartalsvis.
 • Författaren kan när som helst säga upp avtalet varvid boken plockas ned från distribution inom 3 månader, varefter slutlig royalty redovisas.
 • Whip Media förbehåller sig rätten att tacka nej till eller avbryta en utgivning om innehållet på något sätt upplevs strida mot våra etiska riktlinjer.

3. Skicka in material

Skicka in din Wordfil tillsammans med baksidestext och eventuella egna idéer kring omslaget. När vi har tittat på materialet återkommer vi med besked om du behöver komplettera med något.

Arbetet med att producera och ge ut boken påbörjas inom 5 arbetsdagar och du får ett mejl av oss med förslag på omslag och inlaga.

När du skickar in materialet behöver vi ha lite uppgifter från dig:

 • Namn
 • Adress
 • Mobilnummer
 • Personnummer

Detta är för att kunna lägga upp dig som mottagare av royalty.

OBS! Alla krav på royalty ska faktureras Whip Media. Om du inte har egen firma kan detta ske via någon av de tjänster för privat fakturering som finns (Frilans Finans, Cool Company, Gigger m fl). Fakturor utställda av privatpersoner, som inte innehar f-skatt, godkänns inte utan returneras utan betalning.

4. Marknadsför din e-bok

För att din bok ska generera intäkter krävs att du berättar om den. I upplägget för Whip Digital ingår ingen marknadsföring av e-boken utan ansvaret för detta ligger hos dig som författare. E-boken kommer att finnas tillgänglig i näthandeln, på biblioteken och i vissa fall genom streamtjänsterna, och vart du väljer att länka läsarna till är upp till dig.

Lycka till!

Vi strävar efter att Whip Digital ska vara ett koncept som är så enkelt att förstå som möjligt. Om du ändå har några frågor är du välkommen att mejla oss om dessa.

info@whipmedia.se

*) Kostnaderna för att ta fram e-bok inkl omslag är beräknade till 3 700 kr + moms.

Vi skulle älska att jobba med dig. Känner du samma sak? Hör av dig till oss!