Att köpa ett bokomslag

Att köpa ett bokomslag

Oavsett om du är egenutgivare eller arbetar som förläggare åt andras böcker kommer du att behöva beställa ett bokomslag till boken du arbetar med. Om du är ovan vid detta kan det lätt hända att det blir fel vilket både kostar dig tid, pengar och en hel del energi. Det är inte alltid så lätt att veta vad man ska tänka på. Därför vill jag dela med mig av mina erfarenheter i egenskap av omslagsdesigner och hoppas att det kan underlätta processen för dig.

När du beställer ett bokomslag är det viktigt att kunna förmedla till omslagsdesignern vad det är man vill ha. Då syftar jag mest på praktiska saker som vilka olika format du behöver ett omslag till, vilket band som ska användas, vilken genre boken har och kanske vad du vill förmedla med omslaget. Hur du har tänkt att det ska se ut mer i detalj är faktiskt inte lika viktigt. Du har kanske en klar bild av omslaget i ditt huvud och vill att formgivaren ska realisera detta, men det är i många fall inte rätt väg att gå.

För mycket detaljer

Det är vanligt att man som formgivare får ett antal premisser med beställningen, såsom hur omslaget ska vara uppbyggt, vilka typsnitt som ska användas och även exempelbilder hämtade från olika bildbanker. Även om detta kan uppfattas som underlättande är det snarare tvärtom. Om du som beställare drar upp riktlinjer för hur omslaget ska se ut och vilka bilder och fonter som ska användas ställer det enormt stora krav på dig att behärska de estetiska bedömningarna som detta kräver. Det är lite som att du berättar för snickaren vilka reglar och fästanordningar han ska använda vid bygget av ditt uterum.

Det är inte fel att komma med egna förslag, men det är viktigt att ge formgivaren så fria tyglar som du kan, så att denne har utrymme att vara kreativ och komma upp med förslag som baseras på bokens förutsättningar, och inte begränsa arbetet i onödan. Troligen har du anlitat en viss formgivare för att du gillar tidigare omslag som denne har producerat. Och även för att du troligen inte är formgivare själv. Då blir det hämmande att styra processen och resultatet blir sällan speciellt bra.

Smaken är inte alltid som baken

Man brukar ju säga att smaken är som baken och även om detta stämmer till viss del så har en formgivare överlag ett sjätte sinne när det kommer till vad som fungerar bra och vad som inte gör det. Därför kan det vara en bra idé att låta formgivaren komma med ett helt eget förslag innan du väljer att styra upp arbetet. Du kan bli förvånad av vad detta kan resultera i. Jag har ofta fått respons från kunder där de uttryckt att de inte alls hade tänkt i de banorna som jag presenterar i en skiss, och hur mycket bättre det blev än deras egen idé. Detta beror ju på att jag inte har något ”bagage” när jag skapar ett omslag. Författaren eller förläggaren har ju ofta levt med boken under en ganska lång tid och skapat sig en bild som de har svårt att släppa i första taget. Jag har bara ett hum om vad boken handlar om och försöker förmedla detta i kombination med att skapa ett sug, ett intresse för att läsa boken.

Man ska inte glömma att omslagets viktigaste funktion är att göra läsaren sugen på att läsa boken. Många har tyvärr uppfattningen att omslaget ska redogöra för bokens innehåll som en slags visuell innehållsförteckning. Inget kan vara mer fel. Därför är det inte heller viktigt att alla detaljer på ett omslag stämmer överens med hur de framställs i boken.

Om en bok exempelvis handlar om flygande läkare är det inte viktigt att det lilla flygplanet på omslagsbilden är exakt av samma modell som författaren har tänkt sig. De allra flesta som läser boken kan inte se skillnad på olika flygplansmodeller, utan det viktiga är att förmedla att boken handlar om läkare som tar sig fram med flygplan. Givetvis försöker man som formgivare komma så nära sanningen som det bara går, men en bättre bild är viktigare än att detaljerna är exakta. Om bokens handling däremot kretsar kring en knallgul VM Beetle, kan man givetvis inte ha en blå Ford Ka på omslaget. Det blir ju helt fel.

En uppsjö med bilder

Under en period har det varit väldigt populärt inom vissa genrer att omslagen ska innehålla en rad olika element som är plockade ur berättelsen. Detta gäller främst feel good och i viss mån deckare. Som formgivare blir det svårare ju fler bilder jag behöver hitta, eftersom de inte bara ska stämma motivmässigt, men även vad gäller stil, perspektiv, ljus, detaljrikedom mm. I många fall blir det enklare (kanske inte billigare) att låta en illustratör ta fram sådana omslag, eftersom de då kan bygga upp alla objekt från grunden så att de passar ihop.

I fallet med ”Möten vi aldrig glömmer” behövde jag inte bara hitta bilder på två olika bilar med ganska specifika egenskaper i form av märke och modell, utan även se till att de funkade ihop vad gällde perspektiv, ljus och detaljer. Färgen på en bil kan man alltid ändra, men det går inte – vilket många tror – att vrida på bilen så att den står som man vill ha den. Det är fortfarande en bild, inte en 3D-modell som jag kan vrida och vända på som jag vill. I detta fall gick det bra, men det tog sin lilla tid att hitta rätt.

Kunden har sällan rätt

Det kan låta kaxig att som leverantör hävda att kunden har fel, men så är det i de allra flesta fall. Om kunden själv är formgivare till yrket är det givetvis inte så, men då är också chansen att hen köper in tjänsten att formge ett omslag väldigt liten.

De allra flesta kunder jag har kommer in med en egen idé till omslaget. I vissa fall är det lösa tankar, i andra fall är det väldigt detaljerade instruktioner. Jag brukar för det mesta försöka att tillmötesgå kundens önskemål, men om jag anser att deras idé fungerar dåligt är jag alltid helt ärlig med detta och presenterar ett alternativ som de kan fundera över. I de allra flesta fall ger de mig rätt. Detta är inte viktigt för mig av prestigeskäl utan för att den aktuella boken ska bli så bra som möjligt. Det är det enda fokus jag har.

Vad ska det kosta?

En viktig sak att tänka på är att i förväg vara helt överens om vad som ingår i uppdraget, så att det inte uppstår missförstånd och irritation längs vägen. Det är tyvärr vanligt att kunder förutsätter vissa saker som inte visar sig stämma. T ex att de ska få tillgång till originalfilerna efter avslutat arbete eller att samtliga format ingår i priset. Även om många formgivare jobbar enligt de premisserna är det inte en självklarhet och vissa är noga med att prissätta olika delar av  processen separat. Ta alltid in en offert på jobbet, så har du svart på vitt vad som ingår.

Priset för ett bokomslag kan variera ganska mycket, och det som påverkar priset är i första hand hur mycket arbete det krävs för att nå målet. Jag arbetar själv så att jag presenterar en skiss tillsammans med en prislapp. Då vet kunden att om vi går vidare med den aktuella skissen kommer priset bli som jag angett. Då blir det inga överraskningar. Alla formgivare arbetar dock inte så. Vissa är väldigt generösa med sin tid medan andra tar extra betalt för minsta tilläggsjobb.

Se till att du vet vad som ingår innan du går vidare.

Checklista vid beställning

Rent praktiskt är det några saker man ska försöka förmedla till formgivaren.

 1. Vilka format ska ingå? Tryckt bok, ljudbok, e-bok?
 2. Vilket band ska den tryckta boken ha? Är det kartonnage, danskt band eller mjukband som gäller?
 3. Vilket genre har boken? Är det en skräckis, eller feel good?
 4. Vilka andra omslag tycker du om? Det underlättar om formgivare kan få en känsla för vad du är ute efter.
 5. Vilken budget har du? Detta påverkar både arbetstiden och vilken mängd bilder som kan köpas in.
 6. Vilken tidsram har du? När ska allting vara klart?

Frågor inför projektet

Nedanstående frågor kan du ha med dig inför en beställning.

 1. Hur många revideringar ingår i priset?
 2. Vilket tryckeri ska materialet levereras till? Detta påverkar tekniska detaljer som ICC-profiler mm.
 3. Vilket ryggmått gäller för den tryckta boken? Detta kan tryckeriet tillhandahålla, ofta i form av en pärmskiss, där alla måtten framgår.
 4. Vem äger rättigheterna till omslaget? Kommer du att kunna trycka till fler böcker längre fram utan att behöva betala formgivaren igen?
 5. Hur gör ni med ändringar längre fram? Kan du få tillgång till formgivarens arbetsfiler (InDesign, Photoshop etc)

Jag hoppas att du har fått lite klarhet i hur du bör tänka när det gäller att beställa ett bokomslag från en formgivare. Alla formgivare arbetar inte likadant, så det är värt att höra hur processen fungerar också. Om den inte passar dig bör du välja en annan formgivare.

Anders Nyman
Whip Media

Kontakta Anders om du vill diskutera bokomslag. Han nås enklast på anders@whipmedia.se

Bilden till artikeln genererades via Midjourney av Anders Nyman.

Exempel på omslag som artikelförfattaren tagit fram under 2023.

Priser

Priset för ett ”normalt”  bokomslag 2023 via Whip Media ligger på mellan 3 000 och 8 000 kr plus moms.

Då utgår vi från att inte någon illustratör eller fotograf ska anlitas för uppdraget, utan att vi hittar lämpliga bilder via en bildbank för royaltyfria bilder, t ex Shutterstock.

I priserna ovan ingår omslag till samtliga tre format.Vi skulle älska att jobba med dig. Känner du samma sak? Hör av dig till oss!