6 krav för att bli utgiven på ett hybridförlag

6 krav för att bli utgiven på ett hybridförlag

Vi får in fyra till fem nya manus per vecka till förlaget. Av dessa är en eller kanske två ämnade för traditionell utgivning och resterande avser hybridutgivning.

Utgivningspotentialen för ett manus bedöms efter att det passerat någon av våra lektörer, men det är långt ifrån alla manus som når så långt. De flesta refuseras redan innan dess och detta har gett upphov till en del frågor kring hur vi gör denna första bedömning av manus.

Eftersom vi är ett litet förlag är våra resurser begränsade, och även om en hybridutgivning inte tär på våra ekonomiska resurser kräver den andra former såsom tid och engagemang. Vi har den stora lyxen att kunna välja vilka manus vi vill arbeta med och för att ett manus ska vara aktuellt krävs att en del kriterier ska vara uppfyllda:

Manuset ska:

  • uppfylla våra etiska riktlinjer
  • ha verkshöjd
  • vara i en genre som vi behärskar
  • vara intressant för och fylla ett tomrum på marknaden
  • vara aktuell
  • väcka ett direkt intresse hoss oss

Det första kravet passerar de allra flesta manus, men det händer att några faller redan här. Det kan vi bara beklaga, men vi är måna om vårt goda rykte och kommer aldrig att ge ut böcker där vi inte kan ställa oss bakom bokens budskap. Så enkelt är det.

Du kan läsa mer om våra etiska riktlinjer här: whipmedia.se/etiskariktlinjer/

”Men jag betalar ju!”

Författare har ibland svårt att förstå varför vi inte ser storheten i deras manus med tanke på all tid de har lagt ner på att skriva det och hur viktigt det aktuella ämnet är för dem. Vi har givetvis full respekt för det, men det räcker tyvärr inte för att vi ska vilja arbeta med och ge ut boken.
”Men ni är ju ett hybridförlag, det är ju jag som betalar för utgivningen”, får vi ibland höra från refuserade och besvikna författare.
Det stämmer, men det innebär inte att vi ger ut allt som kommer i vår väg.

Vi är som sagt ett litet förlag, med begränsade resurser, måna om vårt rykte, och vi tycker att det är viktigt att vi lägger de resurser vi har på utgivningar som vi gillar att jobba med. Utgivningsprocessen måste vara en positiv, rolig och spännande resa för alla inblandade parter. För oss är detta en självklarhet, men det är inte alltid att inskickande författare är lika förstående på den punkten.

Är en refusering slutet?

Om ett manus refuseras betyder inte det att det nödvändigtvis är ett dåligt manus, och absolut inte att det är en dålig författare (vad det nu innebär?). Det betyder bara att manuset inte har uppfyllt de kriterier som vi ställt upp.

Det är framförallt ett av kriterierna som verkar extra svårt att kommunicera och det är det sista: att manuset måste väcka ett direkt intresse hos oss. Hur ett manus ska vara skrivet för att göra det kan vi inte uttala oss om på förhand, men när vi får in ett manus och går igenom det blir det ofta rätt uppenbart rätt fort. Helheten måste kännas bra och vi måste klicka direkt, både vad gäller manuset och författaren. För det är ju inte bara en resa med en text, utan lika mycket en resa med författaren bakom texten. Allt måste kännas bra och för oss är det väldigt viktigt att det gör det. Vi vill ha en lång och djup relation med våra författare och det kan vi inte ha om det blir friktion redan från start.

Om du har skickat in ett manus till oss och blivit refuserad så kan det alltså ha handlat om att manuset inte har uppfyllt alla kriterierna ovan, men det kan också ha handlat om sättet som manuset presenterades på, vilken ton som fanns i mejlet (eller hur vi uppfattade det), att det var svårt att ladda ner materialet för att titta på det, att presentationen var otydlig mm.

Vi vill göra det vi gillar, och gilla det vi gör.

Att driva ett förlag innebär att göra urval, hela tiden. Under åren har vi sett många böcker släppas, baserade på manus som vi har refuserat. Men det är helt naturligt. Någon kan ha skrivit världens bästa manus, men om vi inte blev tillräckligt intresserade för att nappa blir det upp till något annat förlag, eller författaren själv, att ge ut boken.

Vi kan inte, och kommer inte, att ge ut allt som kommer i vår väg bara för att vi är ett hybridförlag. Det är en missuppfattning som många tyvärr har. Vi gör urval för vi vill kunna stå för de titlar vi presenterar i vår katalog och vi vill bygga en bra relation med våra författare.

Det är så Whip Media fungerar.

Anders Nyman
Whip Media

Kontakta Anders om du vill diskutera utgivning av en bok. Han nås enklast på anders@whipmedia.se

Bilden till artikeln genererades via Midjourney.com av Anders Nyman.

Det är viktigt att vi lägger de resurser vi har på utgivningar som vi gillar att jobba medVi skulle älska att jobba med dig. Känner du samma sak? Hör av dig till oss!