Traditionellt avtal eller hybridavtal?

Traditionellt avtal eller hybridavtal?

Vi får ofta frågan vad skillnaden är mellan ett traditionellt avtal och ett hybridavtal. Är man ny i branschen är det inte alltid så lätt att förstå de termer vi slänger oss med, så därför tänkte vi förklara detta.

I grund och botten är alla utgivningar väldigt lika varandra vad gäller innehåll och engagemang. Det kan förekomma skillnader som baseras på författarens eller förlagets ambitioner och strategi, men i grund och botten så är processen att ge ut en bok väldigt snarlik oavsett vilken av de två huvudmodeller man ger ut via.

Det innebär alltså att man i bägge fallen går igenom de steg som krävs för att ge ut en bok på ett professionellt sätt:

 • Lektör
 • Redaktör
 • Sättning
 • Omslag
 • Korrektur
 • Tryck och/eller e-bok och/eller ljudbok
 • Pr/marknadsföring
 • Utgivning
 • Distribution/lager 

Dessa olika moment utförs av professionella yrkesmän och -kvinnor som genom sina respektive expertkunskaper och erfarenheter tillför utgivningen det absolut bästa de kan. Varje enskilt moment är belagd med en kostnad och det är här den första stora skillnaden mellan traditionell utgivning och hybridutgivning ligger, nämligen i vem det är som står för dessa kostnader.

En traditionell utgivning innebär att förlaget står för kostnaderna och gör investeringen.
En hybridutgivning innebär att författaren står för kostnaderna.

Den andra stora skillnaden mellan de två modellerna ligger i fördelningen av intäkterna för verket, och här kan man notera att dessa står i direkt relation till vem som gjort investeringen ovan.

En traditionell utgivning ger författaren ca 25% av intäkterna i form av royalty.
En hybridutgivning ger författaren ca 80% av intäkterna i ersättning.

Kort och gott kan man säga att den som gör investeringen erhåller den största delen av de löpande intäkterna när verket börjar säljas.

Så när du ska välja mellan ett traditionellt avtal eller ett hybridavtal ska du alltså dels fundera över hur mycket du själv vill eller kan investera i din egen bok och dels hur mycket du vill ha ut när boken börjar säljas. Även om det traditionella avtalet kan vara bekvämt och riskfritt ur ett ekonomiskt perspektiv kan hybridmodellen ge dig betydligt mer intäkter när boken börjar sälja.

Den tredje skillnaden mellan de två modellerna är vem det är som har sista ordet. Vid en traditionell utgivning är det förlaget som i slutändan beslutar om allt som rör boken och dess utgivning. Detta innefattar t ex hur omslaget ska se, vilka format boken ska ges ut i, när den ska släppas, hur många böcker som ska tryckas, vem ska ska läsa in den etc. Vid en hybridutgivning ligger dessa beslut hos författaren även om förlaget självfallet finns där och stöttar och ger råd i de beslut som behöver fattas.

Ekonomiskt exempel

Här nedan är ett väldigt förenklat exempel på hur en boks intäkter fördelas om boken säljer i 1 000 ex för f-pris 100 kr.

Produktionskostnad: 50 000 kr
Såld upplaga: 1 000 ex á 100 kr
Intäkt: 100 000 kr

Traditionell utgivning: 20 000 kr vinst vid 20% royalty på intäkten
Hybridutgivning: 30 000 kr vinst vid 80% ersättning

Detta är som redan påpekats en väldigt förenklad bild eftersom man i en skarp kalkyl måste ta hänsyn till olika försäljningskanaler, rabatter, löpande marknadsföring mm. Syftet med denna uppställning är bara att visa på hur hybridmodellen kan vara en mer lönsam affär för en författare.

Det ska också påpekas att det är VINSTEN som redovisas ovan, dvs det som finns kvar när kostnaderna för produktionen är avräknad i fallet med hybridutgivning.

Vanliga frågor

Här följer svar på de vanligaste frågorna vi får

 1. Får en traditionellt utgiven bok mer fokus från förlaget?
  Vi kan bara svara för vår del, men principiellt inte. Dock är det givetvis så att de titlar vi ger ut traditionellt har ett högre krav på sig att bära sig varför vi själva marknadsför dessa mer i olika sammanhang, men det medför ju i de flesta fall även ökade kostnader.
 2. Kostar det mer för mig att bekosta de olika momentet än för förlaget?
  Vi gör i de flesta inga påslag på kostnaderna för de olika momenten som ingår, utan de debiteras oftast rakt av från det pris vi själva får. Undantaget är de tjhänster som utförs internt som förlaget givetvis inte har några direkta kostnader för utöver arbetstid. I Whip Medias fall handlar det om sättning och omslagsdesign.
 3. Kostar det mer för mig att köpa tjänsterna som behövs från förlaget än direkt från respektive expert?
  Oftast inte eftersom de priser vi har hos våra leverantörer är avsevärt lägre n vad man får som engångskund. Det kan alltså tvärtom vara billigare.
 4. Står jag som utgivare om boken ges ut via hybridmodellen?
  Nej, Förlaget står alltid som utgivare eftersom det är förlagets infrastruktur som används, och i de flesta systemen går det inte att ändra vem som utgivare. Dessutom är ju boken rent juridiskt utgiven av förlaget, det är ju den tjänsten man betalar för i en hybridutgivning.
 5. Kan man få igen sin investering?
  Det är en svår fråga att besvara generellt. I många fall går det hur bra som helst, men man får räkna med 6-12 månader innan det händer. Men i vissa fall kan det onekligen vara svårt. Därför är det viktigt att ta just den diskussionen med förlaget för att hitta den mest ekonomiska lösningen i varje enskilt fall. Det kan t o m vara så att förlaget råder dig att inte investera och ge ut din bok?
 6. Om förlaget inte vill erbjuda traditionell utgivning, innebär det att de inte tror på den?
  Det har inget med saken att göra faktiskt. Förlagets investeringsvilja har att göra med deras budget för det aktuella året och de planer som redan ligger för kommande verk. Förlag har i de flesta fall inte outtömliga tillgångar utan måste välja noga vilka projekt de investerar i. Det innebär att de kanske inte väljer ditt verk, men det innebär inte att det är på grund av de inte tror på det, då hade de inte erbjudit någon annan modell heller.
 7. Finns det genrer eller boktyper som lämpar sig bättre eller sämre för hybridutgivning respektive traditionell utgivning?
  Författare som föreläser mycket eller har andra former av naturliga säljkanaler (egen butik, större företag, kändisskap etc) brukar fortare tjäna in sin investering. Detta underlättar alltså om man ger ut som hybrid. Titlar som vinner på att presenteras för bokhandeln kan ofta gagnas av traditionell utgivning eftersom bokhandeln föredrar den typen av upplägg där ett förlag ligger bakom. Dock framgår det ingenstans att det är det ena eller andra så det finns egentligen ingen anledning varför de skulle få reda på detta.

Sammanfattning

Om man ska sammanfatta de två modellerna kan man ställa upp följande matris.

Längst ned i matrisen ser vi en variant till, den så kallade ”partnerutgivningen”, som alltså är en mix av de två modellerna där bägge parterna delar lika på investering och intänkter. Ibland passar den modellen allra bäst. Detta är dock inget som alla förlag erbjuder, även om Whip Media gör det.

Det ska också betonas att vilka utgivningsmodeller som erbjuds är upp till förlaget i varje given situation, eftersom förlagets budget för investering styr om man har möjlighet att erbjuda traditionell utgivning eller inte.Vi skulle älska att jobba med dig. Känner du samma sak? Hör av dig till oss!