Tänk nytt – då kan du både förstå och förändra

Tänk nytt – då kan du både förstå och förändra

Lennart Wittberg har skrivit boken som egentligen inte skulle behöva skrivas. Problemen i den offentliga sektorn är väl kända och det finns lösningar, men ändå händer inget. Frustrationen ledde till boken Förnya styrningen av offentlig sektor. Igen! En onödig bok om något nödvändigt.

Utvecklingsfilosof, det är en rimlig beskrivning av Lennart Wittberg. Han är också strateg, rådgivare och författare. Efter trettio år i olika roller på Skatteverket har han varit med om att förändra myndigheten i grunden, nu har han slutat där för att som rådgivare hjälpa kommuner, regioner och myndigheter med strategiska frågor.

– Jag hoppas att boken kan hjälpa, inspirera och bidra till en förändring, vara droppen som urholkar berget.

Det handlar om tankesätt, att se komplexa samband. Det finns inget enkelt svar, ingen patentlösning på hur olika organisationer ska göra, ingen checklista att bocka av. Det har hänt mycket, till exempel med digitaliseringen av samhället, som gör att dagens problem är mer komplexa och hänger ihop på ett annat sätt än förr. Den offentliga sektorn har utvecklats men styrningen är i mångt och mycket förlegad.

– Många får jobba mot systemet i dag. Det blir lite tid till att hjälpa människor och mycket tid går åt till att kringgå systemet i stället för att skapa den samhällsnytta som är sektorns egentliga uppgift.

Skrev boken han själv saknat

Redan under den första tiden på Skatteverket, när Lennart Wittberg arbetade som handläggare, ville han förändra och ifrågasatte ofta arbetssättet: Varför gör vi så här? Han ville jobba mer strategiskt men hittade ingen bok om strategiskt tänkande i den offentliga sektorn, där verksamheten ju ska utmynna i samhällsnytta. Alla böcker handlade om hur företag skulle bli mer lönsamma.

Därför skev han boken Strategiskt tänkande – Konsten att förstå och förändra som kom ut för ett par år sedan. Det var boken han själv letade efter för femton år sedan.

Idag sitter offentlig sektor fast i ett gammalt tänk från industrialismens barndom. Då var det fabrikerna som var mest effektiva och därifrån spreds tankemodellen även till den offentliga sektorn.

– Fabrikslogiken sitter djupt, man pratar fortfarande om processer, produkter, leveranser och styrning i den offentliga sektorn.

Förändring möter motstånd

Att förändra den offentliga sektorns styrning är inget som görs i en handvändning, en förändring tar lång tid, kanske ett par decennier.

– Man kan göra små saker här och där, men om man verkligen vill förändra måste man förändra allt i grunden.

Den tanken kan i sig vara en svårighet att ta sig över. Avsaknaden av en enkel lösning och kraven på nya tankesätt är andra hinder att forcera.

– Det blir jättesvårt för många, alternativen känns abstrakta och flummiga.

Om problemen är kända, lösningar finns – om än abstrakta – varför händer inget?

– Ingen har något bra svar. Det finns en sådan potential, så många kompetenta människor i den offentliga sektorn. Det handlar om gammal vana, traditioner, att man är van vid ett sätt att jobba på. Men det finns också personer som byggt sina karriärer på hur systemet fungerar i dag och de är mindre benägna att förändra något.

Det här är Lennart Wittbergs tredje bok. Den första skrev han och en kollega under tiden på Skatteverket, därefter kom boken om strategiskt tänkande och nu denna om förnyelse av offentlig sektor. Gemensamt för alla böcker är att de handlar om förändring och att våra sätt att tänka är grundläggande för att både förstå och förändra. Den primära målgruppen för den nu aktuella boken är just den offentliga sektorn, kanske någon i politiken eller akademin.

– Men det finns en mycket bredare målgrupp när det gäller boken Strategiskt tänkande. Alla som vill förändra sitt sätt att tänka har något att hämta där.

Lennart Wittberg skickar med en värdefull tankeövning i konsten att våga utmana sig själv.

– Tänk om jag har helt fel. Det är en jobbig tanke, men en som det är bra att träna på. Vi har skapat en felfinnarkultur där frågan är ”vem är ansvarig” i stället för ”vad kan vi lära oss av det här”. Det leder till att man vill ha ryggen fri och alla försöker undvika att ta ansvar.

» Lennart Wittberg intervjuades av Christina Kihlström.

Lite om Lennart Wittberg:

Bor: På Gotland, strax utanför Visby.
Född: 1965.
Yrke: Strateg, författare, rådgivare.
Fritid: Att vara i naturen.
Gillar: God mat. Att få nya insikter och bli utmanad, det kan vara kring vad som helst.
Gillar inte: Medveten inkompetens, alltså när man väljer bort en möjlighet att lära sig. Tycker inte heller om dill: Tänk att förstöra god färskpotatis så.
Favoritord: Helhetssyn. Men det används fel nu, alla pratar om att vi ska ha helhetssyn och så tittar de ändå bara ner i marken.
Svårt att motstå: God mat.

Tags:


Vi skulle älska att jobba med dig. Känner du samma sak? Hör av dig till oss!