Steampunk Stories

Steampunk Stories

SPS_3DSommaren 2015 kommer Whip Media ge ut sin andra novellsamling: Steampunk Stories. Just nu söker vi författare som vill vara en del av denna antologi. Intresserade kan anmäla sitt intresse i den Facebookgrupp som skapats.

Följande förutsättningar gäller:

 • Novellen ska på ett eller annat sätt beröra steampunk-kulturen
 • Novellen får vara max 15 000 tkn lång
 • Deadline för inlämning är 1/5 2015 (OBS! Ändrat)
 • Preliminär investering är 1 000 kr + moms/bidrag
 • Författarna ges möjlighet att förbeställa upp till 20 egna exemplar – utöver de tio exemplar som ingår kostnadsfritt – för 50 kr/st för privat försäljning.
 • Maximalt antal bidrag är 20 st, men projektet går vidare med 15 bidrag.

En jury kommer att utse de bästa bidragen, som sedan kommer att bearbetas av en redaktör innan publicering.

Investeringen som görs först EFTER att man blivit antagen av juryn, täcker:

 • extern lektör och redaktör
 • juryarbete
 • grafisk formgivning (omslag + inlaga)
 • korrekturläsning
 • tryck av 1 000 exemplar, kartonnage, 135×210 mm.
 • intern distribution
 • recensionsex till utvalda medier

Författaren ansvarar själv för försäljning av den egna upplagan (10-30 exemplar).
Förlaget ansvarar för försäljning av den övriga upplagan via etablerade kanaler. Försäljning av denna upplaga kommer sedan att fördelas mellan förlaget och deltagarna enligt en ännu inte fastställd modell.
Författarna kommer att kunna köpa ut fler exemplar till f-pris.

Förlagsavtal upprättas i samband med utgivning.

Förutsättningarna kan komma att ändras under resans gång när vi ser hur många bidrag vi får in och vilket omfång boken får. Investering sker först då alla dessa faktorer är kända.Vi skulle älska att jobba med dig. Känner du samma sak? Hör av dig till oss!