Sex skäl till varför du inte ska sätta boken i Word

Sex skäl till varför du inte ska sätta boken i Word

Vi får ofta frågan om det går att använda Word för att sätta en bok. Det är ju en programvara de flesta författare/egenutgivare redan har tillgång till och att hyra InDesign (240 kr/mån) och lära sig ännu en programvara lockar inte alla. Frågan kan i vilket fall som helst besvaras med både ”ja” och ”nej”.

Ja, man kan sätta en bok i Word.
Nej, man bör inte sätta en bok i Word.

Här följer sex anledningar till varför du bör undvika att använda Word när du sätter din bok.

 

1. Dålig textkontroll

I Word saknas möjligheten att styra texten på den detaljnivå som behövs för att åstadkomma ett professionellt resultat. Då man efter sättning arbetar bort ensamrader kan man t ex inte spärra/knipa för att ta bort eller lägga till rader i texten, vilket behövs för att det ska bli snyggt och bra. Det finns fler exempel på bristande textkontroll i Word. Man kan t ex inte ställa in optisk kerning vilket är en metod att få de individuella bokstavsmellanrummen i orden att bli optimala för ögat.

 

2. Undermålig färghantering

Word kan inte hantera färger på ett bra sätt vilket kan få konsekvenser senare i produktionen. CMYK (även kallad 4-färg) är den färgmodell som används vid tryck. Problemet med Word är bl a att även helt svart text exporteras till PDF som CMYK, och inte bara svart, vilket blir helt fel. Dessutom är det ibland inte ens möjligt att välja CMYK som färgmodell, utan du är fast i RGB vilket ger ännu mer fel vid export. Detta gäller dock främst äldre versioner av Word.

Oavsett om du lyckas lösa detta är färghantering inte något som är självklart eller gjort enkelt i Word. När man Googlar inser man hur mycket merjobb det innebär att få till det som borde vara väldigt enkelt. Orsaken till detta är att Word inte är tänkt att vara ett verktyg för sättning.

 

3. ”Falsk” typografi

Word använder sig av en virtuell metod för att feta och kursivera text som inte fungerar i tryck. För att en text ska bli kursiv i tryck krävs det att en kursiv skärning av typsnittet används på de aktuella orden. Detta går givetvis att använda i Word också om man har tillgång till det, men det är inte det som används när du väljer att kursivera ett ord med ctrl-i (cmd-i på mac) eller med kursiv-knappen i verktygsfältet.

Typsnittet Scala finns exempelvis i 4 varianter: Regular, Bold, Italic, Bold italic. Dessa representeras av 4 separata typsnittsfiler (ungefär som helt olika typsnitt) och ska användas vid respektive behov.

Det Word gör är att använda Scala Regular och sedan kursivera virtuellt. Det är alltså fortfarande samma grundtypsnitt som används. (Detta är även ett av de stora problemen vid import av manus till InDesign, då denna virtuella kursivering inte alltid hänger med). Vid tryck kan detta resultera i att texten inte längre blir kursiverad utan återges som ”Regular”.

Detta syns tydligt i nednastående bild där den markerade texten (blå) borde vara en ”Scala OT Bold Italic”, men fortfarande står angiven som ”Regular”.

 

 

4. Avsaknad av baslinjer

Word saknar möjlighet att ställa in ett baslinjeraster vilket hämmar kontrollen av hur texten presenteras på sidorna. Denna funktion gör det möjligt att linjera all text, även i spalter, vilket ger ett mycket bättre intryck.

 

5. Inget utfall

Om man vill att objekt eller text ska gå ändå ut i kanten på en sida, krävs s.k. utfall, vilket innebär att objektet fortsätter utanför sidans format ett par mm (3-5) och sedan skärs rent. I Word saknas möjlighet till detta. Både vad gäller att lägga objekt utanför och exportera med utfall.

Att placera objekt utfallande är kanske inte så vanligt när man sätter romaner, men det förekommer absolut och det är helt klart en funktion som saknas. I nedanstående bild har vi lagt en grafisk ram som ska gå hela vägen ut till sidans kant. Skärmärkena (de lodräta och vågräta tunna linjerna) visar var sidan rent fysiskt kommer att beskäras.

 

6. Dålig exportfunktion

När man är klar med sin sättning ska ju boken exporteras till en tryckfärdig PDF. Möjligheterna att utföra den exporten på ett sätt där du faktiskt har kontroll på alla inställningar är högst bristfällig. Det finns plug-ins för detta men återigen kräver det en hel del merjobb för att lyckas med något som borde vara väldigt enkelt (och är det i andra programvaror).

 

 

Sammantaget finns det alltså goda skäl att inte använda word när du sätter din bok. En av de största och mest återkommande är ”brist på kontroll”. Man vet helt enkelt inte riktigt vad man gör, för den gamla devisen WYSIWYG (What you see is what you get) stämmer sällan när det kommer till Word.

Med detta sagt kan man ju fråga sig vad alternativet är. Jag har redan nämnt Adobe InDesign som utan tvekan är den bästa vägen att gå för att få ett professionellt resultat, men det finns andra alternativ också. Här nedan listas fem av de bästa lösningarna för att arbeta med form och design:

 

/

Anders Nyman
Förläggare och grafisk formgivare, med över 20 år i branschen.

Foto: Reuben Stanton, (CC BY-NC 2.0)Vi skulle älska att jobba med dig. Känner du samma sak? Hör av dig till oss!