Miljömål

3597037843_78080b13e5_zMänskligheten belastar miljön mer än den orkar. Däri finns ingen tveksamhet. Whip Media har som miljömål att lämna ett så litet avtryck som över huvud taget är möjligt. Detta uppnås genom att exempelvis:

  • sätta miljön i fokus och alltid ha ett miljöperspektiv på all verksamhet.
  • investera i grön teknik. All arbetsutrustning, från stolar till datorer, ska värderas utifrån det avtryck det lämnar.
  • undvika energislöseri genom att använda allt från smart belysning till att exempelvis ringa kunder på avstånd istället för att träffas IRL.
  • upphandla tryck och distribution från leverantörer som själva har liknande tänk, så att värdekedjan inte bryts.

Givetvis kommer Whip Media aldrig nå miljömålet till 100%, men med högt uppsatta mål hoppas vi kunna komma långt. Kunder som anlitar Whip ska känna sig trygga i att de anlitar en miljömedveten leverantör.

Fotograf: Sean McGrath

Vi skulle älska att jobba med dig. Känner du samma sak? Hör av dig till oss!