Hur når vi barn och ungdomar?

Hur når vi barn och ungdomar?

I samband med bokmässan i Göteborg i slutet av september nåddes vi av besked från Statens medieråd att läsandet bland unga åter har ökat efter att ha varit på konstant nedgång under flera år. De jämförde siffror från 2018 och 2022 och ökningen är stor vilket är väldigt glädjande ur en rad olika perspektiv.

Fördelarna med att unga läser böcker är många och det går inte att bortse ifrån att det till och med är en demokratifråga, eftersom unga som läser lättare tar till sig information och är överlag duktigare på att värdera denna information. Dessutom ökar barns empatiska förmåga vid läsande och även deras slutledningsförmåga. Detta bland mycket annat.

Enkätundersökningen som ligger till grund för analyserna gjordes under hösten/vintern 2022 och speglar alltså barns och ungas självskattade medieanvändning i en enda mätning under just den perioden. Fortsatta mätningar får visa om resultaten är en reell tendens eller endast tillfälliga.

Detta skrev Statens medieråd i samband med att de presenterade siffrorna. Frågan kvarstår därför: hur ska vi lyckas öka läsandet bland unga ännu mer?

Som förlag gör vi såklart vad vi kan genom att t ex ge ut böcker som vi tror ska tilltala barn och ungdomar och se till att dessa produceras med höga kvalitetskrav så att böckerna blir ett föredöme för läsarna rent språkligt.

Vi är även engagerade i ett projekt lokalt i Falkenberg där vi skänker böcker till barn och undgomar som annars kanske inte hade kommit i kontakt med litteratur på ett naturligt sätt. Men genom att de får en bok i handen väcks nyfikenheten och viljan att ta reda på vad boken handlar om. Det är tredje året vi genomför projektet tillsammans med Lions i Falkenberg.

Kulturrådet anser att det krävs fler läsfrämjande insatser i socioekonomiskt utsatta områden och även att försöka öka vuxnas läsande, som då blir förebilder för barnen. Det är ju definitivt en väg att gå, om man ska se det ur ett socialt perspektiv.

Men hur kan du som vuxen, förälder, lärare eller äldre syskon bidra för att öka läsandet? Jag tror personligen inte på pekpinnar men inte heller på att muta på olika sätt. Det kan säkert fungera på kort sikt och i vissa fall, men det kräver också att den som är ansvarig för barnet har möjlighet till detta, vilket långt ifrån alla har.

Det finns studier som pekar på att barn som under sin tidiga uppväxt blivit exponerade för böcker är mer läsbenägna i äldre ålder. Alltså är detta något som varje förälder borde anstränga sig för att lösa. En godnattsaga varje kväll eller en annan liknande rutin som öppnar upp för nyfikenhet och spänning är en bra metod för att fostra barnet i läsande. Och det är inte bara barnets föräldrar eller vårdnadshavare som har en möjlighet här. Även äldre syskon och andra släktingar kan dra sitt strå till stacken här. Varför inte köpa fler barnböcker som julklapp t ex eller locka med lässtund när ni träffas?

Just tillgången på litteratur är viktig. Om det inte finns några böcker i ett hem hur ska då barnen få ett intresse i att läsa?

Som förälder kan du också prata med skolan om hur de bedriver läsning. Kanske kan barnen på fritiden läsa en gemensam bok under en period, för att sedan arbeta med den under skoltid i olika projekt. Många barnböcker har tillhörande lärarhandledningar som underlättar den typen av verksamhet.

Ett ökande problem för skolorna är dock att deras pengar inte räcker till för att köpa in klassuppsättningar av böcker längre, och här kanske det kan vara tillfälle för vårdnadshavare att engagera sig.

Skolor kan oftast bara köpa in böcker via de kanaler som den offentliga upphandlingen på orten tillåter. Det gör att böcker ofta blir dyrt. Som förälder kan man på olika sätt bidra, t ex genom att gå ihop och köpa in böcker åt barnen i en klass. Dessa kan ju sedan gå i arv till andra klasser. Köper man dessutom in klassuppsättningar direkt från ett förlag blir priset i de flesta fall betydligt lägre än vad skolan tvingas betala genom sina kanaler.

 

Ett läsande exempel

Jag har ett exempel på detta när en skola var intresserad av att köpa in en bok vi hade gett ut. Den hade ett pris mot återförsäljare (f-pris) på 90 kr + moms, vilket gjorde att den såldes till skolan av Adlibris för ca 125 kr/st + moms. Detta enligt den lärare jag hade kontakt med. Med 20 elever i den aktuella klassen innebar det en kostnad på 2 500 kr + moms, vilket man ansåg blev för mycket. Det fanns helt enkelt inte pengar i budgeten för det.

En förälder som hade fått nys om vår diskussion med skolan hörde av sig någon vecka senare och frågade vilket pris vi kunde ge om de privat köpte in boken direkt av oss. Beskedet blev att de gärna fick ett specialpris av oss på 85 kr+moms/bok. Detta gav en total kostnad på 1 700 kr + moms. För vår del var det ungefär samma intäkt som om böckerna sålts via Adlibris. Därmed kunde både författaren och illustratören ersättas som vanligt. Föräldrarna gick ihop, om jag förstod saken rätt, och samlade in pengar för att finansiera köpet. Skolans kostnad blev 0 kr men vinsten blev enorm för dem och för barnen.

En idé jag fick i samband med detta är att sträcka ut handen till lokala företag och be om stöd för inköp av böcker till skolan. För ett företag är en kostnad på 1700 kr + moms inte någon större utgift, varför det ofta borde vara lätt att hitta sponsorer till den här typen av initiativ. Alla föräldrar jobbar såklart inte på beslutsfattande positioner, och på egen hand kan godkänna den här typen av inköp, men det hindrar inte att man kan ställa frågan till sin chef eller arbetsgivare. Det är en fråga som jag tror att många företagare skulle ha svårt att avvisa. Det är ju en fjäder i hatten att kunna skryta med att man bidragit till ungas läsande.

Givetvis vore det optimalt om skolan hade råd att på egen hand finansiera inköp av böcker, men när verkligheten ser ur som den gör tycker jag att det är viktigare att barnen får en chans att läsa än vem det är som står för notan.

Jag uppmanar föräldrar och vårdnadshavare att prata med sina barns skola och höra hur situationen ser ut vad gäller böcker.

  • Finns det utrymme för inköp av skolan?
  • Får skolan köpa in direkt från förlagen?
  • Kan föräldrar gå ihop och själva ordna inköp?
  • Finns det lokala företag med anknytning till klassen som kan sponsra ett eller flera inköp?

Som förläggare är jag alltid positiv till initiativ som kan leda till att öka läsandet bland unga. Det är ju exakt därför som vi genomför projektet tillsammans med Lions i Falkenberg. Om det så bara väcker läsintresset hos ett par barn/ungdomar är det värt varenda krona.

Vad kan du göra för att dina barn ska läsa mer? Vad kan vi göra? Om du har några tips på hur vi som förlag kan bidra till detta ser jag fram emot ditt mejl. Och vill du diskutera inköp av klassuppsättningar till en skola i din närhet är jag idel öra och lovar att göra kontakten värd din möda. 🙂

Länkar:

https://www.statensmedierad.se/aktuellt/nyheter/2023/lasandet-okar-bland-alla-barn-0-18-ar

https://www.kulturradet.se/nyheter/2023/rapport-nulage-barns-och-ungas-lasning/

Anders Nyman
Whip Media

Kontakta Anders om du vill diskutera klassuppsättningar. Han nås enklast på anders@whipmedia.se

Bilden till artikeln genererades via Midjourney av Anders Nyman.

Vi måste gemensamt se till att öka läsandet bland barn och ungdomar, eftersom det är viktigt för hela vårt samhälle, inte minst för demokratin.Vi skulle älska att jobba med dig. Känner du samma sak? Hör av dig till oss!