F-priset förklarat

F-priset förklarat


Det mesta som rör försäljningen av en bok grundar sig i det som inom branschen kallas f-pris. Om du inte redan är bekant med uttrycket kan det vara bra att känna till vad det är och hur det fungerar, för att bättre förstå den svenska bokbranschen, och veta hur du ska agera.

I många andra länder bestämmer förlaget eller utgivaren av en bok vad den ska kosta kunderna som köper den. Så är det t ex på den tyska marknaden för att bara ta ett exempel. I Sverige har vi dock en annan modell som baseras på f-pris. Detta är det lite förenklat det pris som återförsäljare köper in boken för från förlaget. De lägger i sin tur på sin försäljningsmarginal och styr vad boken ska kosta i deras butik ut mot kund. Sättet de beräknar denna marginal, eller påslag, på är en väl förborgad hemlighet som de inte delar med sig av till förlagen.

Som förlag är det alltså omöjligt att styra exakt vad en bok kommer att kosta när den väl säljs till kund, men det finns en del riktlinjer man kan utgå ifrån för att i alla fall få ett hum.

En grov generalisering visar att näthandeln (Bokus, Adlibris etc) lägger på 50 procent på f-priset när de bestämmer sitt utpris, medan de traditionella boklådorna lägger på närmare 100 procent, vilket de motiverar med att de har dyrare omkostnader är näthandeln i form av hyror och liknande som behöver täckas.

Intäktsfördelning

Vid försäljningen av en bok finns det som bekant en rad aktörer som har ett finger med i spelet. I toppen har du den betalande kunden och längst ner återfinner du författaren. Däremellan har du återförsäljare, distributörer förlag och till och med staten.

Om vi utgår från en bok med ett f-pris på 100 kr (som alltså förlaget har bestämt), ser fördelningen av det som kunden betalar ut ungefär så här. I detta exempel har vi utgått från en hybridutgiven bok.

Utpris mot kund: 159 kr

 • Staten (moms): 9 kr
 • Återförsäljare: 50 kr (marginal = 50% påslag på f-priset)
 • Distributör: 20 kr (ca 20% av f-pris för hantering och frakt)
 • Förlaget: 16 kr (20% enligt avtal)
 • Författare: 64 kr (80% enligt avtal)

.

Det innebär alltså att författaren i vårt exempel får 64 kr av de 159 kr som kunden betalar, eller ca 40 procent. Det kan ju verka lite, men som uppställningen visar så är det också en hel del aktörer med i spelet.

Många faktorer som påverkar

Siffrorna påverkas av en rad andra faktorer också. Vi måste t ex räkna med att en viss volym säljs med rabatt på f-priset eftersom de flesta återförsäljare har avtalade rabatter hos förlagen vilket gör att de kan få så mycket som 25% rabatt om de köper fler exemplar av boken på samma order. Detta syftar ju till att locka återförsäljarna att köpa fler exemplar. Exakt hur många exemplar som säljs med en viss rabatt går inte att förutse utan det påverkas ju av hur framgångsrik boken blir och vilket behov återförsäljarna har av att köpa in ett större antal samtidigt.

F-priset är alltså bara en utgångspunkt för vad återförsäljarna betalar för en viss bok. Detta innebär att man som utgivare måste räkna med detta när man bestämmer f-priset. Det måste finnas marginal för att kunna hantera i alla fall en viss rabatt. Detta driver alltså upp f-priset.

Samtidigt får ju inte f-priset bli för högt för då blir utpriset mot kund kanske högre än de är beredda att betala. Man behöver därför titta på vad andra titlar i samma genre och med liknande förutsättningar kostar i bokhandeln och sedan räkna baklänges för att få en uppfattning om vad som kan vara ett lämpligt f-pris.

Om konkurrenterna till en viss bok exempelvis kostar runt 200 kr på Bokus, kan man förenklat räkna att f-priset bör ligga på ca 200/150% = 133 kr.
Detta pris kan i sin tur ge förlaget en intäkt på ner till 100 kr om ett inköp från en återförsäljare ger denne rätt till 25 procent rabatt.
Då uppstår frågan om detta räcker för att täcka de kostnader man haft med att framställa boken. Vi ska ju även räkna av distributörens kostnader på ca 20 procent av f-priset vilket ger förlaget en nettointäkt på endast 73 kronor (100 kr – (133 x 0,2)).

Påslagen i närbild

Inledningsvis nämnde jag att det finns generella påslag som man kan räkna med när det gäller näthandel och boklådor, men de är väldigt grova. För att kika på vad påslaget är lite mer i detalj för olika typer av böcker lät vi studera påslagen på 180 titlar från Whip Media vilket gav nedanstående resultat. Med ”påslag” menar vi alltså utpriset mot kund inkl moms i relation till f-priset exkl moms.

 • Danskt band: 50%
 • Häftat (mjukband): 51%
 • Inbundet: 56%
 • Kartonnage: 55%
 • Pocket: 91%
 • Spiral: 54%
 • Klotband: 47%

.

Med det är inte bara bandtypen som spelar in. Man kan också se att påslaget ökar ju lägre f-priset är. En bok med 119 kr som f-pris får 50% påslag. En bok med 49 kr som f-pris (med samma band) får 82% påslag. Detta kan vara en av förklaringarna till varför påslaget är så stort för pocketböcker. Det har kanske mindre med bandet att göra och mer med priset.

Ett påslag på 50% som riktlinje gäller alltså främst för böcker med ett f-pris på 100-140 kr. Under det blir påslaget högre och över det blir det lägre. Böcker som har f-pris på över 250 kr har i vår statistik ett påslag på 40% eller mindre. Det verkar med andra ord som att Bokus (där vi har hämtat utpriserna) aktivt försöker jämna ut priserna överlag.

Det finns inget som tyder på att bokens ålder skulle påverka påslaget. Det är lika stort för titlar med samma f-pris utgivna 2015 som 2021.

Gör rätt från början

Uträkningen av f-pris är med andra ord både lite klurigt, eftersom man behöver ha en rad faktorer med i bilden, och väldigt viktigt eftersom det påverkar en boks möjlighet att bli såld.

Alltför ofta stöter man på böcker där det utgivande förlaget inte har tänkt till ordentligt utan bara utgått från (gissningsvis) höga framställningskostnader och en förutbestämd vinstmarginal vilket har get de ett utpris hos återförsäljarna på ibland det dubbla mot andra likvärdiga böcker. I de fallen har förlagen inte skött sina åtaganden och författaren ska inte acceptera detta. En bok måste vara konkurrenskraftig och kunna locka till köp, eller i alla fall inte skrämma bort kunderna, annars är det inte någon vits med att ge ut den.

När du ska ta fram f-priset på din bok titta därför på alla faktorer som nämns här ovan och var inte rädd för att ändra dig om påslaget som återförsäljarna gör visar sig vara högre (eller lägre) än du beräknat. Det är ingen fara med att justera f-priset och uppdateringen sker dagligen så det går relativt fort att justera.

Fem tips för att hitta rätt f-pris på din bok:

 1. Undersök vad andra liknande böcker kostar ute i handeln.
 2. Ha koll på dina framställningskostnader så att du vet vad du minst måste få in för att gå runt.
 3. Ta höjd för att en viss volym säljs med rabatter (5-25%).
 4. Räkna ut vilken vinstmarginal det finns utrymme för, genom ovanstående punkter.
 5. Justera f-priset direkt om utpriset som näthandeln visar inte möter dina förväntningar.

.

Lycka till nu!

Missa inte våra 5 tips sist i artikeln!

Tags:


Vi skulle älska att jobba med dig. Känner du samma sak? Hör av dig till oss!