FAQ om hybridutgivning

FAQ om hybridutgivning

Många av de frågor som ställs till oss har vi samlat här för att lättare kunna ge dig svar. Om din fråga inte finns med eller om du vill ha kompletterande information är du välkommen att höra av dig till oss på info@whipmedia.se

1. Vad kostar det att ge ut en bok?

Kostnaden för en utgivning påverkas av så många faktorer att det egentligen inte går att svara på, utan att först veta mer om vilken bok just du vill ge ut. För detta ändamål har vi tagit fram ett formulär som du kan fylla i. Vi återkommer med ett kostnadsförslag på de förfrågningar som görs.
Om man ska försöka generalisera får du räkna med att investera mellan 30–60 tusen kronor + moms för produktion och utgivning av en normalstor roman.
Då räknar vi inte med ljudboksformatet, som i sig kan landa på lika mycket. Men även ljudbokens kostnad påverkas av en rad faktorer som längd, uppläsare mm.

2. Bestämmer författaren själv priset som boken ska säljas för?

Ja, i princip fungerar det så, men givetvis kommer vi med förslag baserat på vår erfarenhet.

3. Hur mycket är ett rimligt pris för min bok?

Utpriset beror vad det är för typ av bok, vilken målgrupp den vänder sig till, hur tjock/stor den är med mera. Ett utpris till kund för en vanlig roman på 250 sidor ligger på ca 160-180 kr. Det innebär ett f-pris (mot återförsäljare) på ca 100-120 kr. Fackböcker är i regel dyrare och barnböcker billigare, men det finns givetvis undantag åt bägge håll.

4. Hur många böcker behöver jag sälja för att gå runt (nå break-even)?

Kalkylen för när projektet kan gå med vinst påverkas bl a av vilken tryckmetod du väljer och var din bok säljs.
Vanligtvis brukar break-even (eller kostnadstäckning) vid en bokutgivning av en standardroman ligga runt 500 ex, men då räknar man bara den tryckta utgåvan, och tar inte in kostnader för framställning av ljud- och e-bok. Dessa har ju sina egna intäkter och kostnader.

Det finns (normalt) tre intäktskanaler för en tryckt bok vid hybridutgivning:
1. egen försäljning
2. försäljning via förlagets webbutik
3. försäljning via handeln.

Dessa ger dig olika nettointäkter och fördelas olika över upplagan i sin helhet.
Man får alltså ställa upp ett (eller flera) scenarion och se vad dessa ger för break-even.

Se avsnittet ”Exempel på intäktsfördelning” längre ner på sidan för mer information.

5. Vilka olika kanaler kommer boken säljas i?  m.m? Ljudbok – Storytel, Bookbeat m.m?

De flesta böcker säljs i alla större kanaler och där räknar vi bl a in Bokus, Adlibris, Akademibokhandeln och CDON, bara för att nämna några. Alla böcker finns även att beställa hos boklådorna även om de inte köper in den i förväg. Ljudboksutgåvan finns i streamingtjänsterna, i näthandeln (som download) och på biblioteken.

6. Om jag vill ge ut mitt manus hos er, hur går jag tillväga? Skickar jag in manuset för en bedömning först?

På förlaget gör vi ingen egen bedömning, utan förlitar oss på våra (eller externa) lektörers omdömen vid urvalet. Därför är det viktigt att vi får ta del av ett utlåtande om du redan har anlitat en lektör. Alternativt kan vi låta en av våra lektörer läsa den, men det känns onödigt att lägga på den kostnaden om det inte behövs.

7. Hur ska jag kunna välja band?

Det finns inga regler för detta men det finns ändå riktlinjer och undersökningar man kan följa. Barnböcker bör i de flesta fall vara blanklaminerade kartonnage (hårdband) för att tåla lite, romaner får gärna vara danska band, enligt en undersökning som vi lät göra hösten 2022, där nästan 85% föredrog detta. Kokböcker följer samma linje som barnböcker (av samma skäl), och fackböcker inom utbildningsgenren brukar göras som mjukband. Oavsett vilken bok du gör kommer vi att diskutera fram ett lämpligt band för din bok.

8. Vilka konkreta marknadsföringsåtgärder ingår i marknadsföringen?

Om vi ska titta på de vanligaste aktiviteterna vi erbjuder kan vi bland annat nämna förköpskampanj där vi erbjuder köp av boken i förväg i utbyte mot lite rabatt och tidigare leverans, vilket då sker genom vår webbshop. Det har i många fall gett ett väldigt bra utfall där hela tryckkostnaden har kunnat räknas hem innan boken ens är tryckt. Men det kräver givetvis marknadsföring i sig för att folk ska hitta fram till en sådan kampanj, och mycket av det arbetet sker på de sociala nätverken. Och då ansvarar både författaren och vi föra tt locka folk att köpa.

En annan aktivetet är författande och utskick av pressrelease med uppmaning att beställa recensionsexemplar av boken. Själva framtagandet av en sådan är något vi ofta gör tillsammans med författaren så att det får en mer personlig prägel. Vi skriver även alla pressreleaser på ett sätt som gör de enkla för medier att publicera rakt av, utan krav på omskrivning eller redigering.

En tredje sak är att skapa författarintervjuer som vi sedan publicerar i våra olika kanaler samt via pressrummet. Dessa intervjuer är fria att sprida även för författaren.

Om vi tittar på lite ”mindre” aktiviteter så skapar vi 3d-bilder av omslaget som man kan använda för egen marknadsföring och annonser. Vi skapar smakprov som hamnar i näthandelns presentation av en bok. Vi skickar böcker till BTJ för recension och hanterar även alla andra recensionsförfrågningar vi får. Vi har återkommande annonsering i olika medier, t ex i Boktuggs magasin, där vi försöker att lyfta fram de nya titlarna vi har på gång. Utrymmet är dock begränsat.

Vi ställer ut på Bokmässan, arrangerar signeringar i bokhandeln (lokalt) och hjälper till med att ordna författarkvällar på bilbioteken.

Detta är ett urval av vad vi kan erbjuda i form av marknadsföring. Vi försöker alltid inkludera en bra mix av dessa tjänster i utgivningen, men tvingas fokusera på de vi tror kan ge mest effekt för den givna boken. Men allihop finns att köpa till separat också. Vilka tjänster vi erbjuder inom ramen för utgivningen är något vi diskuterar fram tillsammans med dig. Det ekonomiska utrymmet är begränsat men vi strävar mot att kunna tillhandahålla så mycket som möjligt utan extra kostnad för dig.

En sak vi inte gör, vilket vi vill vara transparenta med, är att sälja in boken till de centrala inköpen för Akademibokhandeln och Ugglan. Orsaken är att det är väldigt svårt att få in en bok i handeln och om man tittar på arbetsmängden så har det visat sig att det sällan är värt besväret. Om man mot förmodan skulle få in en bok hos dem, kräver de enorma rabatter, extrema betalningsvillkor och som grädde på moset full returrätt efter 12 månader. Det innebär att man faktiskt kan gå back på hela affären om försäljningen i de kanalerna blir för liten. Vi har därför valt att inte arbeta med de fysiska boklådorna på central nivå längre utan fokuserar istället på näthandeln och de lokala boklådorna.

Vi har även en PR-byrå (Gul PR) som vi arbetar tätt ihop med som ser till att våra titlar når ut till press och media.

9. Vad gäller angående bokmässa? Kan alla författare som ger ut sin bok genom er delta?

Alla titlar som har blivit utgivna sedan senaste mässan följer med till GBG, och alla författare erbjuds att komma dit och signera sina verk. Författaren bekostar själv resor och logi, men entrén till mässan står vi för, samt den förlagsmiddag som vi brukar arrangera varje år.

10. Vad gäller angående verkets upphovsrätt vid utgivning hos er?

Som författare behåller du all upphovsrätt och överlåter endast rätten att ge ut verket till oss under avtalets varaktighet. Avtalen löper kalenderårsvis och kan sägas upp inför kommande årsskifte senast 3 månader i förväg. Författaren återfår då utgivningsrätten och ansvarar för att ta hand om eventuella exemplar som lagerförs av oss.

 

Fler frågor fylls på allteftersom vi får in dem och märker att de ofta ställs.

Exempel på intäktsfördelning.

Om vi antar att kunden vill betala 150 kr för boken så innebär det att f-priset ut mot återförsäljare ska ligga någonstans runt 100 kr.

  • Försäljningen i handeln (Bokus, Adlibris etc) ger dig sämst nettointäkt per bok eftersom återförsäljaren ska ha sin marginal. Där utgår vi från f-priset (100 kr). Den kanalen är i gengäld den som oftast ger flest sålda exemplar. Från f-priset får du dra av distributionskostnaden (ca 15%) och sedan Whip Medias andel enligt avtalet (20%,) så din nettointäkt blir 68 kr/bok
  • Böcker sålda i vår webbutik ger dig 80% av försäljningpriset 150 kr minus momsen, vilket ger dig 113 kr/bok. (150/1,06 x 0,8)
  • Din egen försäljning ger dig 100% av intäken dvs 150 kr/bok (minus momsen).

 

Så, låt oss bestämma att boken får ett f-pris på 100 kr. Då kan man ställa upp följande scenario:

  • Om 60% av försäljningen sker via handeln ger detta dig en intäkt på den första upplagan om 1 000 ex på 40 800 kr. (100 kr x 600 ex x 0,85 x 0,8)
  • Om 30% av upplagan säljs via vår webbshop och utpriset mot kund är 150 kr ger denna kanal dig ca 34 000 kr (150 kr – moms x 300 ex x 0,8)
  • Om 10% av upplagan säljs av dig själv ger denna kanal dig 15 000 kr (150 kr x 100 ex)

Totalt har då hela den första upplagan på 1 000 ex gett dig en nettointäkt på 89 800 kr.

 

Beroende på hur fördelningen mellan de olika kanalerna ser ut för din bok, vilket f-pris vi bestämmer, och vad vi tar för boken när vi säljer direkt mot kund blir den totala intäkten en variant av ovanstående exempel. Du kan då själv räkna fram ungefär hur många böcker du behöver sälja för att gå runt.

Du ska också tänka på att det inte är säkert att hela upplaga blir såld, och du får även räkna med att återförsäljarna får vissa avtalade rabatter om de köper in fler ex av boken samtidigt, vilket minskar den totala intäkten.

100 kr i f-pris är kanske inte lämpligt för just din bok, det är bara ett exempel för att förklara hur det fungerar.
Kolla gärna på andra liknande böcker och se vad de kostar ute i handeln. F-pris är ca 66% av försäljningspriset.Vi skulle älska att jobba med dig. Känner du samma sak? Hör av dig till oss!