Den helige ande i den syriska doptraditionen

Den helige ande i den syriska doptraditionen

Den Helige Ande i den syriska doptraditionen är en noggrann behandling av nyckeln till vilken liturgisk tradition som helst – den helige Andes roll i liturgin. Med en stark medvetenhet om traditionen i syrisk kristendom börjar Brock sitt utforskande av den Helige Andes roll i den syriska Bibeln.

En slående aspekt av denna antika liturgiska tradition är bildspråket som används för Anden som inkluderar en barmhärtig moder, eld, olivolja och duva. Därefter behandlar Brock de olika källorna för dessa bildspråk som inkluderar följande traditioner: Öst-syriska/kaldeiska, Syrisk-ortodoxa och Katolska, Maronitiska och Melkitiska.

Han summerar även kommentarerna och andra syriska källor vad gäller dopritualet alltifrån syrisk litteratur från senantiken till grekiska verk som översatts till syriska och som berör ämnet. Studien inkluderar en diskussion kring åkallan av Anden över vattnet och oljan och hur dessa i sin tur symboliserar Anden.

Slutligen lyfter han fram Andens roll i en eukaristisk kontext och i relation till Jungfru Maria. Dop och pingst jämförs och slutligen avslutas studien med reflektion kring vad oljan innebär för den kristne i ett liv efter dopet.

Sebastian P. Brock är Professor Emeritus i Syriska studier vid Oxford University och Emeritus Fellow vid Wolfson College, Oxford.

 

Tillgängliga format:

format_01

SNABBFAKTA:

Titel: Den heliga ande i den syriska doptraditionen
Författare: Sebastian Brock
Förlag: Soku (Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund)
Omslagsdesign: Anders Nyman
Sättning: Whip Media
ISBN: 978-91-982470-1-5
Vi skulle älska att jobba med dig. Känner du samma sak? Hör av dig till oss!