Författare, poeter och illustratörer se hit!

Författare, poeter och illustratörer se hit!

Whip Media och Miramir Förlag
bjuder in dig till 2021 års stora novelltävling.

”Bortom grinden” är en antologi där deltagarna genom noveller, dikter och illustrationer tolkar förväntningar, nyfikenhet och mystik. Boken kommer att ges ut under hösten 2021 och under våren har vi sökt deltagare som ville bli publicerade i ett större sammanhang.

Vi har kallat boken en mixologi eftersom bidragen inte bara är noveller eller ens skriven text utan även illustrationer.

TÄVLINGEN ÄR AVSLUTAD!

Vi har nu stängt för inlämning av fler bidrag.

Information till de som ville delta:

Övergripande:

 • Det finns plats för 30 noveller, 20 dikter och 20 illustrationer i antologin.
 • Deadline för bidrag: 15 mars 2021
 • Genre: Mystik
 • Tema: Vad väntar bortom grinden? Fri tolkning av bokens omslagsbild. Se större bild här »
 • Boken kommer att ges ut i tryckt form och som e-bok.

Tekniska detaljer:

 • Noveller ska innehålla minst 10 000 och som mest 25 000 tecken inkl mellanslag.
  • Bidragen ska skrivas i Times New Roman, 12 pkt, dubbelt radavstånd (ingen övrig formatering) och mejlas in som Wordfil.
  • Dialoger ska skrivas med ””.
  • Scenbyten ska markeras med *** på egen rad.
 • Dikter får vara max 2 boksidor långa. Detta motsvarar ca 40–50 rader (inkl blankrader).
 • Illustrationer ska skickas in digitalt (antingen som original eller genom scanning/inläsning)
  • 600 dpi
  • Svartvitt/gråton
  • Format: 133 x 210 mm
  • Ej utfallande format
  • Illustration ska till skillnad från de andra formaten inte inspireras av bilden på omslaget utan på titeln ”Bortom grinden”.

Ekonomi/vinster:

 • Medverkan i tävlingen är helt kostnadsfri.
 • De utvalda författarna/illustratörerna får medverka med sina bidrag och erhåller 3 ex var av den tryckta utgåvan.
 • Ingen royalty utgår.
 • Erbjudande om rabatterade utköp kommer att presenteras för de som medverkar. Detta kan ge goda inkomster vid egen försäljning.
 • Böckerna ska ha en gemensam prisstrategi vid försäljning.
 • Det bidrag som av juryn anses vara bäst inom respektive område (novell, dikt och illustration) belönas med varsitt presentkort på 500 kr i Whip Medias webbshop samt ett signerat print av omslagsfotografiet i A3-format.

Villkor och övrig information:

 • Bidragen får inte tidigare ha varit publicerade i ett offentligt eller kommersiellt sammanhang.
 • Författare/illustratörer får medverka med flera bidrag.
 • Genom att skicka in bidrag ger du Whip Media och Miramir Förlag ditt medgivande att använda bidraget i antologin. Du garanterar även att det är du som är upphovsmakare till texten/bilden och att den inte tidigare har publicerats.
 • Juryn kommer att bestå av Kristina Suomela Björklund (Miramir Förlag),  Anders Nyman (Whip Media) och Anna Carlsson.


Vi skulle älska att jobba med dig. Känner du samma sak? Hör av dig till oss!