Tjänster och priser avseende utgivning

Ge ut din bok genom Whip Media

Whip Media erbjuder i första hand två olika typer av utgivning – hybrid och partner – för att på bästa möjliga sätt anpassa oss till dina önskemål.

1. Hybridutgivning:

Författaren bekostar hela sin utgivning själv och erhåller därefter 80% av nettoförsäljningen. 20% avgår för att täcka projektledning, den löpande administrationen med bl a rapportering av royalty samt underhåll av titelns metadata mm.

Hybridutgivningen ger författaren den största förtjänstmöjligheten.

Läs denna artikel om hybridutgivning »

2. Partnerutgivning:

Författaren och Whip Media delar på kostnaderna för utgivningen och således även på intäkterna vid försäljning. Fördelningen är i samtliga fall 50/50, både på kostnadssidan och för framtida intäkter.

3. Traditionell utgivning:

Whip Media ger varje år ut ett fåtal böcker enligt den traditionella modellen där förlaget står för hela kostnaden för utgivningen och författaren får en royalty för varje såld bok. Royaltyn varierar beroende på bokens art och omfång, men ligger vanligtvis mellan 10-25%.  .

Traditionell utgivning sker endast på förlagets initiativ, då resurser för den typen av investering är begränsad.

Vilken modell som passar dig och din bok bäst får du själv fundera på. Kontakta oss gärna för att diskutera de olika modellerna, och lära dig mer om hur utgivningen går till i praktiken.

Vid all utgivning ställer Whip Media redaktionella krav på böckerna, och de måste genomgå lektörsläsning innan de kan bli föremål för utgivning.

Om du har skrivit ett manus och vill få det utgivet, hör av dig.

Våra kunder

Vi har en lång rad kunder som anlitat oss för allt från att ta fram en EAN-kod för ISBN-nummer till att projektleda en hel utgivning. Bland kunderna märks både uppstickande förlag som Everlasting Publisher och Ordberoende Förlag, läsvärda egenutgivare som Nils-Petter Löf och Cathy Catarina Söderqvist, och samarbetspartners såsom Spökskriva och Eloso.

Till detta kommer en rad författare som tillsammans med oss har gett ut novellsamlingar som exempelvis Bakom Masken, SteampunkSagor och På denna grund.

Vi skulle älska att jobba med dig. Känner du samma sak? Hör av dig till oss!