Tjänster

Vi erbjuder både produktion och utgivning

Whip Media erbjuder både grafisk produktion av böcker, både inlagor och omslag, samt utgivning antingen genom partner- eller  hybridutgivning. I vissa fall erbjuder vi författare traditionella avtal också.

1. Grafisk produktion

Läs mer »

2. Utgivning

Läs mer »

Vi skulle älska att jobba med dig. Känner du samma sak? Hör av dig till oss!